Gå til hovedindhold

Laserpuls

Hvorfor mon?

Med denne aktivitet kan man bestemme sin puls kun ved hjælp af et spejl, et laboratoriestativ, noget tape og en laser

 • Hvorfor har man en puls?
 • Hvorfor tror du spejlet bevæger sig?
 • Hvorfor tror du det hjælper at flytte opstillingen, så laserstrålen bevæger sig langt
 • Hvorfor er det en laser vi bruger til forsøget og ikke en almindelig lommelygte?

I kan med fordel, som forberedelse, arbejde med et andet forsøg hvor samme teknik med spejl og laser udnyttes til at se lydbølger. Det hedder “Lydbølgedetektor” og kan ses her:

Lydbølgedetektor
 

Beskrivelsen af aktiviteten er målrettet: Fysisk og Biologi, 7. klasse

Sådan gør du

Aktivitetsvejledning

Lav opstillingen som du ser den i videoen. Det er væsentligt at laseren er meget fastmonteret, da selv små skred i opstillingen gør den svær at bruge
Klip et stykke ud af en gammel CD eller DVD og brug det som spejl
Find et sted på huden hvor du kan mærke din makkers puls helt tydeligt. Det vil være et godt sted at placere spejlet
Lim eller tape den fast på huden
Sæt armen ind under laseren og ram i første omgang spejlet med laseren
Når spejlet er ramt, kan du dreje arm og spejl så laseren vandrer over et så stort område som muligt

 

Prøv at…

Nu kan du fx prøve at:

 • undersøge hvor langt man kan sende en laserpuls før man ikke kan se den længere. Hvorfor tror du at man til sidst kan have svært ved at se pulsen?
 • bestemme afstanden til pletten hvor mange cm den hopper, og ud fra det, regne baglæns og kom med et bud på hvor meget blodårerne udvider sig.
 • bestemme din puls med apparatet, og mål samtidig din puls med et pulsur. Passer det sammen? Hvorfor? Hvorfor ikke?
 • måle blodtrykket samtidig og se om det korrelerer med udsvingets størrelse, efter forskellige aktivitetsniveauer

 

Forklaring

Hjertet pumper ved at danne et overtryk, der sender blodet ud i pulsårerne. Overtrykket får pulsårerne til at udvide sig, og der er derfor at vi kan mærke dem uden på kroppen.  Vi udnytter i aktiviteten at pulsårerne udvider sig når blodet pumpes gennem kroppen, til at vippe det lille spejl. Spejlet vipper ikke ret meget, og det kan faktisk være vanskeligt at se bevægelsen med det blotte øje. Ved at lyse på spejlet med en en laser, kan man føre den reflekterede lysstråle over meget lange afstande. Hermed forstærkes udsvingene på lysstrålen, og det bliver let at se pulsen med det blotte øje. 

Læringsmål og Fælles Mål

Læringsmål:  Eleven kan formulere en hypotese og designe en undersøgelse, der ved hjælp af simple måleintrumenter, be- eller afkræfter denne hypotese.
 • Biologi
  • Undersøgelse
   • Undersøgelser i naturfag
    • Fase 1: Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold | Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger
 • Fysik/kemi
  • Undersøgelse
   • Undersøgelser i naturfag
    • Fase 1: Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold | Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger
Læringsmål:  Eleven kan ved brug af en model forklare puls, blodtryk og blodårer og disses funktion
 • Biologi
  • Modellering
   • Krop og sundhed
    • Fase 1: Eleven kan med modeller forklare funktionen af og sammenhængen mellem skelet, muskler, sanser og nervesystem | Eleven har viden om sammenhænge mellem stimuli og respons
Læringsmål:  Eleven kan designe en undersøgelse der påviser puls ved brug af en metode der involverer lys
 • Fysik/kemi
  • Undersøgelse
   • Partikler, bølger og stråling
    • Fase 1: Eleven kan undersøge lyd, lys og farver | Eleven har viden om bølgetyper, lyd- og lysfænomener