Undersøgelser og simulering

Hvad er simulationer mm.?

Interaktive laboratorier og beslægtede ‘emner’ dækker over følgende:

  • Animationer: En teknik, hvor man levendegør et eksperiment med bevægelse, fx i form af en video, men der ikke er mulighed for undersøgende interaktivitet. På flere af videoerne til Testotek-undersøgelserne finder I animationer. 
  • Simulationer: Desktop-simulationer er et medie, hvor der er mulighed for undersøgende interaktivitet i forbindelse med laboratorieforsøg, fx dem du finder på PhET-portalen.
  • VR: Virtual reality. Et medie, hvor der er mulighed for undersøgende aktivitet i særlig grad, og eleven oplever at være til stede i et laboratorium, fx dem du finder på Biotech Academy.
  • AR (augmented reality). Augmented reality (forkortet AR) kombinerer den virkelige og den virtuelle verden. AR går ud på at lægge et virtuelt lag ovenpå den eksisterende virkelighed – hvor det virtuelle lag kan supplere virkeligheden med information og i nogle tilfælde spil. Det kræver fx særlige briller, der tages på, når eleven skal ‘træde ind i oplevelsen’.

 

Denne side omhandler simulationer og i mindre grad VR og animationer ligesom AR ikke er repræsenteret på denne side.

astra girl

Redskaber og forløb til undervisning i og med simulationer

For at understøtte indsatsen omkring brugen af simuleringen i naturfagsundervisningen, har vi udviklet en række redskaber og forløb til lærere og undervisere, de kan benytte i forbindelse med undervisning i simulationer i naturfagsundervisningen:

  • Et forløb, hvor eleverne lærer at sprogliggøre simulationer (se fanen til højre)
  • Et forløb, hvor eleverne lærer at undersøge med simulationer (se fanen til højre)
  • To forløb, hvor eleverne lærer at programmere deres egen simulation med Scratch. Helt konkret en simulation af drivhuseffekten og en simulation af en epidemi (se fanen til højre)
  • Et liste over portaler med eksisterende simulationer mm. du kan anvende i din undervisning (se herunder).
astra girl

Portaler med simulationer og lignende

Interaktive laboratorie-simulationer

PhET:
Gratis desktop-simulationer oversat til dansk indenfor fysik/kemi, biologi og geografi. Varierende grad af interaktivitet. 

Nebraska Astronomy:
Gratis desktop-simulationer på engelsk indenfor astronomi. Lav grad af interaktivitet. 

PBS LearningMedia:
Gratis desktop-simulationer på engelsk indenfor fysik/kemi, biologi og geografi. Lav grad af interaktivitet. 

Grafiske desktop-simulationer

Labster:
Desktop-simulationer bag betalingsmur på dansk og engelsk indenfor biologi og fysik/kemi. Undersøgelserne er struktureret.

Biotech Academy:
Gratis desktop-simulationer på dansk indenfor bioteknologi. Undersøgelserne er struktureret. 

astra girl

Simulationer og naturfaglige undersøgelser

I 2020 blev udviklingsprojektet 'Interaktive Laboratorier’ (InterLab) igangsat som en del af den nationale naturvidenskabsstrategi. 

Formålet med udviklingsprojektet er at understøtte to af naturvidenskabsstrategiens formål, der handler om, at flere børn og unge skal interessere sig for naturvidenskab, samt at flere børn og unge skal være meget dygtige inden for naturvidenskab. 

Forskningen tyder nemlig på, at interaktive laboratorier kan føre til øget læring, motivation, tro på egne evner og interesse for naturvidenskab i specifikke sammenhænge. 

En forundersøgelse om interaktive laboratorier i det danske uddannelsessystem pegede desuden på, at manglende kompetencer blandt undervisere er en af årsagerne til, at interaktive laboratorier kun i begrænset omfang anvendes i naturfagsundervisningen.

Læs mere om InterLab-projektet her.

astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Tilmeld dig til Astras nyhedsbrev og få løbende inspiration og ny viden til din undervisning i naturfag og de naturvidenskabelige fagområder. 

Skip to content