piger undersøger - testoteket

Undersøgelser, elever kan lave hjemmefra

Lad eleverne lave undersøgelser hjemme

I COVID-19 tiden er det relevant for naturfagsundervisningen, at eleverne får mulighed for at gennemføre undersøgelser derhjemme, med 'fjernundervisning' eller instruktionsvideoer til at støtte og vejlede eleverne.

Find tips, til hvordan du kan iscenesætte sådan en undervisning, og en liste over undersøgelser, eleverne selv kan gennemføre der hjemme.

Tips til at lave undersøgelser hjemme

Video og faglige pointer

Mange af undersøgelserne i testoteket er ledsaget af en video. I flere af disse videoer er  faglige læringspointer præsenteret løbende gennem videoen. Lad eleverne se videoen derhjemme, og bed dem om at notere læringspointerne.

Efterfølgende skal eleverne arbejde videre med de faglige læringspointer i undersøgelsen, hvor de uddyber den faglige forklaring - enten i en lille rapport eller i et kort videoklip, de optager.

Video og variable

I alle undersøgelser præsenterer vi inspiration til variable, der kan benyttes. Lad eleverne se videoen til undersøgelsen, og lad dem derefter selv finde på en variabel de vil implementere. Hvis de ikke selv kan finde på en ny variabel, kan de lade sig inspirere af de variable vi præsenterer under fanebladet ‘elevstyring’.

Eleverne laver derefter et kort oplæg, hvor de præsenterer deres variable, og deres naturfaglige spørgsmål og deres hypotese - hvad tror de sker, hvis de ændrer på den variable, de har fundet på?

Arbejdsark til at arbejde med variable findes her.

Et godt eksempel på en undersøgelse, hvor det er relevant at arbejde med variable er 'Hold varmen på vandet', hvor eleverne kan arbejde med flere typer af isoleringsmateriale som variable.

Undersøgelser, eleverne kan lave hjemme

Lettilgængelige materialer. Nemme og sikre at udføre

Modtag Astras nyhedsbrev

Tilmeld dig Astras nyhedsbrev og få ny inspiration til din undervisning i naturfag og naturvidenskab - herunder de nyeste Testotek-undersøgelser 

Skip to content