Implementér frihedsgrader

Stilladser undersøgelserne med frihedsgrader og implementér åbenhed strategisk

Nyere didaktisk forskning viser, at eleverne sjældent får det lærings- og motivationsmæssige udbytte af forsøg, man som lærer har forestillet sig. Det kan der være mange grunde til. Men en af dem kan være, at man kun fokuserer på selve forsøget, eksempelvis at selve undersøgelsen udelukkende består af at gennemføre et klassisk forsøg.

At arbejde med frihedsgrader i undersøgelser er en didaktisk metode, hvor undervisningen bevæger sig fra klassiske illustrationsforsøg og observationer over til elevstyret undersøgelser med grader af åbenhed, det vi kalder eksperimenter og prøv-dig-frem.

Frihedsgrader i undersøgelser skal tænkes ind som en progression, hvor man implementerer frihedsgrader gradvist, så eleverne først arbejder struktureret, så guidet for til sidst at kunne arbejde åbent i alle trin af en undersøgelse.

astra girl

Frihed kan implementeres på forskellige trin

En undersøgelse opdeler vi i følgende seks trin:

  • Naturfagligt spørgsmål
  • Hypotese
  • Design
  • Udfør
  • Analysér
  • Konkludér

 

Hvert trin kan stilladseres struktureret, guidet eller åbent, hvor trinnet, og dermed undersøgelsen, bliver mere og mere åben i takt med, at man går fra struktureret over guidet til åben. Der er således mange muligheder for åbenhed i en undersøgelse, og du kan implementere elevstyring i et enkelt trin, et par trin eller fuld åbenhed med elevstyring i alle trin.

Se en uddybning af de forskellige trin og måden, du kan implementere frihedsgrader, i modellen under.

astra girl

Materialeboks - litteratur og ressourcer

Vil du vide mere om frihedsgrader?  I bogen 'Fagdidaktik i Naturfag' af Lars Brian Krogh og Hanne M. Andersen (2016) findes der gode beskrivelser og forklaringer.

astra girl

Model af implementering af frihedsgrader i undersøgelser

Tryk på et af elementerne, for at læse om det enkelte trin. Husk, at du kan scrolle ned, for at se, hvordan du kan arbejde hhv. struktureret, guidet og åbent inden for det enkelte trin.


astra girl

Børne- og Undervisningsministeriet 

Virkningsfuld kompetenceorienteret undervisning fordrer at, eleverne selv skal udforske og finde egne svar, arbejde selvstændigt med egne undersøgelser og ikke reproducere eller genskabe allerede eksisterende undersøgelser. Det fordrer, at undervisningen stilladseres med frihedsgrader og åbenhed.

Videnspakke Kompetencebaseret Naturfagsundervisning 2021

Et eksempel: Materialevalg som en del af trinnet design

I en undersøgelse om ledningsevne stilladserer du, om eleverne skal arbejde struktureret, guidet eller åbent i trinnet 'Design'. I designtrinnet skal der bruges materialer, og det er valget af materialer, der her gøres struktureret, guidet eller åbent.

  • Struktureret materialevalg vil være, at eleverne måler ledningsevne på 10 materialer, du som underviser har valgt.
  • Guidet materialevalg kan stilladseres på flere måder. Fx kan du som undervisere have udvalgt 20 forskellige materialer, som du har lagt frem, og så lade eleverne selvstændigt vælge fem materialer, de vil undersøge for ledningsevne - udfra elevernes egne opstillede hypoteser.
  • Åbent materialevalg kan stilladseres ved at eleverne helt selvstændigt vælger fx 5 materialer ud fra egne opstillede hypoteser. Det kan fx være selvstændigt fra skolens omgivelser eller materialer medbragt hjemmefra.
astra girl

Astras nyhedsbrev

Tilmeld dig Astras nyhedsbrev og få ny inspiration til din undervisning i naturfag og naturvidenskab - herunder de nyeste Testotek-undersøgelser   

Skip to content