Fire typer undersøgelser

Fire undersøgelsestyper, eleverne selv kan gennemføre

På Testoteket skelner vi mellem fire typer af undersøgelser, eleverne selv kan gennemføre. Formålet med at skelne og stille skarpt på undersøgelsens karakteristika er, at du som underviser kan forholde dig til elevudbyttet - hvad lærer de, når de gennemfører denne type af undersøgelse?

Formålet er også at stille skarpt på stilladseringen af arbejdet med undersøgelsen - også kaldet frihedsgrader. Det giver dig mulighed for at implementere en grad af elevstyring i arbejdet med undersøgelsen.

astra girl

1. Illustrationsforsøg

  • Formål: Illustrere eller påvise
  • Karakteristika: Fastlagt fremgangsmåde med variabelkontrol og dataopsamling

Et illustrationsforsøg er, når elever udfører praktisk arbejde for at illustrere eller påvise en bestemt sammenhæng. De følger en fast fremgangsmåde og arbejder systematisk med variabelkontrol og dataopsamling ud fra en hypotese. Aktiviteten kan have karakter af undersøgelse, model eller en kombination af begge.

2. Observation

  • Formål: Lede efter forskelle, ligheder m.m.
  • Karakteristika: Omhyggelige sansninger - ofte forstærket

 

Når elever udfører praktisk arbejde for at lede efter bl.a. mønstre, ligheder, forskelle og detaljer ved at lave omhyggelige, systematiske registreringer af det, man kan sanse. Ofte anvendes udstyr til at forstørre, måle, tælle m.m.

astra girl

3. Eksperiment

  • Formål: Undersøge sammenhængen
  • Karakteristika: Hypotese og variabelkontrol


Når elever udfører praktisk arbejde for at undersøge sammenhængen mellem en bestemt årsag og virkning. De arbejder systematisk med variabelkontrol og data-opsamling ud fra en hypotese.

4. Prøv-dig-frem

  • Formål: Finde løsninger eller svar
  • Karakteristika: Ud fra en undren, nysgerrigt, afprøvende, gentagende

 

Når elever udfører praktisk arbejde for at finde løsning på udfordring eller svar på spørgsmål, hvor de arbejder nysgerrigt, afprøvende, gentagende og ud fra en undring snarere end systematisk.

Er resultatet af et illustrationsforsøg ikke kendt på forhånd?

Resultatet af et illustrationsforsøg er kendt af læreren på forhånd, men det er ofte ikke kendt af eleverne. Afhængig af det enkelte illustrationsforsøgs indhold vil nogle elever måske let regne ud, hvad der kommer til at ske.

Fx hvis man i en klassiker vil illustrere, at der ikke laves fotosyntese i reagensglas med vandpest, der ikke får sollys, men omvendt gør i reagensglas, hvor vandpesten får sollys. Så vil nogle elever hurtigt lure, hvad der vil ske - afhængig af alder og erfaring.

Graden af elevstyring og elevfrihed i et illustrationsforsøg er gerne lav, og formålet er fx at lære eleverne en bestemt undersøgelsesteknik, øve variabelkontrol eller simpelthen opnå en førstehåndserfaring med et fænomen eller en egenskab.

astra girl

Lokation og type

Der er også spørgsmålet om, hvorvidt det fænomen, I gerne vil undersøge, sker i felten eller i et andet miljø - fx et laboratorium. Spørgsmålet kan netop opstå i forbindelse med feltundersøgelser.

Alle typer af undersøgelser kan foregå i felten - det handler ikke om typen af undersøgelse, men om lokationen: Hvor foregår undersøgelsen henne? Ude, altså i felten (naturen, skolegården, byrummet) eller inde, altså i laboratoriet, i andre faglokaler eller på eksterne (indendørs) læringsmiljøer.

Hvad er et demonstrationsforsøg?

De fire undersøgelsestyper er alle undersøgelser, hvor eleverne selv gennemfører praktisk arbejde. Enkelte testotekundersøgelser kalder vi 'demonstrationsforsøg'.

Det er læreren, der gennemfører undersøgelsen som en demonstration, altså viser eleverne undersøgelsen med et særligt formål, fx at se resultatet af undersøgelsen, men ikke selv udføre den.

Det kan være af sikkerhedsmæssige årsager, eller måske fordi man mangler udstyr, at du som lærer vælger at gennemføre et demonstrationsforsøg.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Tilmeld dig Astras nyhedsbrev og få ny inspiration til din undervisning i naturfag og naturvidenskab - herunder de nyeste Testotek-undersøgelser 

Skip to content