Gå til hovedindhold

Elevstyret undervisning - stilladser undersøgelserne med frihedsgrader og implementér åbenhed strategisk.

 

Virkningsfuld kompetenceorienteret naturfagsundervisning indeholder bl.a elementer af problembaseret og elevstyret undervisning. Et at grebene underviseren kan anvende til at gennemføre problembaseret og elevstyret undervisning er at implementere åbenhed, ved at stilladsere undersøgelserne med frihedsgrader.

Problembaseret og elevstyret undervisning er kendetegnet ved at eleverne arbejder selvstændigt med egne undersøgelser. Eleverne skal finde egne svar, og det skal ikke være givet på forhånd, hvad de skal. Eleverne skal ikke reproducere eller genskabe allerede eksisterende undersøgelser.

Kilde: 'Vidensnotat om Kompetenceorienteret Naturfagundervisning, BUVM'

Model af implementering af frihedsgrader i undersøgelser

 

Vælg frihedsgrad

Som underviser udvælger du i hvilke trin der skal implementeres hvilken frihedsgrad. Vi har udviklet et didaktisk redskab, du kan benytte i din planlægning af hvilken frihedsgrad du vil benytte hvor. Redskabet kan du downloade i boksen til højre her på siden.

En undersøgelse opdeler vi i følgende seks trin:

  • Naturfagligt spørgsmål 
  • Hypotese 
  • Design
  • Udfør
  • Analyse
  • Konklusion

Hvert trin kan stilladseres struktureret, guidet eller åbent. Hvor trinnet og undersøgelsen bliver mere og mere åben i takt med man går fra struktureret til guidet til åben. Der er således mange muligeheder for åbenhed i undersøgelse. 

Et eksempel: Materialevalg som en del af trinnet 'design'

I et undersøgelse om ledningsevne stilladserer du, om eleverne skal arbejde struktureret, guidet eller åbent i trinnet 'Design'. Der skal bruges materialer i designtrinnet, og det er valget af materialer der her gøres struktureret, guidet eller åbent:

Struktureret materialevalg vil være, at eleverne måler ledningsevne på 10 materialer, du som underviser har valgt.

Guidet materialevalg kan stilladseres på flere måder. Fx kan du som undervisere have udvalgt 20 forskellige materialer, som du har lagt frem, og så lade eleverne selvstændigt vælge fem materialer, de vil undersøge for ledningsevne - udfra elevernes egne opstillede hypoteser.

Åbent materialevalg kan stilladseres ved at eleverne helt selvstædnigt vælger fx 5 materialer udfra egne opstillede hypoteser. Det kan fx være selvstændigt fra skolens omgivelser eller materialer medbragt hjemmefra.