Gå til hovedindhold

Fra forsøg til naturfaglig undersøgelse

Det kan virke kaotisk at lade eleverne arbejde helt frit i en forsøgssituation, og derfor er det vigtigt at sætte struktur på processen.

Som underviser kan man tit opleve kaotiske tilstande, hvis eleverne slippes løs og arbejder helt frit og åbent med forsøget. Du kan derfor med stor fordel dele forsøget op i seks trin, og derefter forholde dig til, hvorvidt eleverne skal arbejde struktureret, guidet eller åbnet i hvert trin af forsøget.

Testotek-forsøg kan du opdele i følgende seks trin:

 • Naturfagligt spørgsmål 
 • Hypotese 
 • Design
 • Undersøgelse
 • Analyse
 • Konklusion

I hvert af de seks trin kan eleverne arbejde struktureret, guidet eller åbent

I et forsøg om fx ledningsevne kan man arbejde med alle tre frihedsgrader. Eksempelvis hører valg af de materialer, eleverne skal teste ledningsevne på, til under trin 3 - design.

Struktureret materialevalg vil være, at eleverne måler ledningsevne på fem materialer, du som lærer har valgt. Eleverne kan også arbejde guidet med materialevalg, fx ved at du lader eleverne vælger fem materialer ud af et udvalg på 20. Arbejder eleverne åbent med materialevalg, vælger eleverne helt selv materialer, fx fra skolens omgivelser eller medbragt hjemmefra.

 

Sådan kan eleverne, trin for trin, arbejde med Testotek-forsøg i en progression fra struktureret til guidet til åben

 

Struktureret: S      Guidet: G     Åben: Å

 

Naturfagligt spørgsmål (Hvad, hvorfor eller hvordan)

 • S: Læreren stiller det naturfaglige spørgsmål
 • G: Læreren stiller fem forskellige naturfaglige spørgsmål under samme emne, som eleverne arbejder i hold omkring, eller klassen vælger ét fælles naturfagligt spørgsmål, som alle arbejder videre med
 • Å: Eleverne stiller deres egne naturfaglige spørgsmål med udgangspunkt i det samme emne

Hypotese (Hvad forventer vi og hvorfor?)

 • S: Læreren stiller den konkrete hypotese/idé eleverne skal arbejde med
 • G: Elverne vælger mellem et antal hypoteser/idéer læreren eller klassen i fællesskab stiller
 • Å: Elverne stiller egen selvstændige hypoteser/idéer

Design (Plænlæg, vælg metoder, opstilling og materialer)

 • S: Eleverne får at vide, hvilke materialer, hvilket udstyr  og hvilken opstilling de skal bruge
 • G: Eleverne vælger materialer, udstyr og opstilling ud fra et udvalg, læreren har fundet frem.
 • Å: Eleverne vælger opstilling og fremskaffer udstyr og materialer på egen hånd

Undersøg (Indsaml, observer, mål og registrér)

 • S: Eleverne får retningslinjer for undersøgelsen udleveret
 • G: Eleverne får anvist af læreren, hvordan de kan indsamle data, eller eleverne vælger ét eller flere parametre i undersøgelsen, som de ændrer
 • Å: Eleverne designer selv undersøgelsen og indsamler selvstændigt data

Analysér (Fortolk, analyser og systematiser)

 • S: Eleverne får data og analyseresultater serveret af læreren
 • G: Eleverne får data af læreren, som de skal analysere, eller eleverne får anvist, hvordan de skal analysere data
 • Å: Eleverne analyserer selvstændigt data

Konkludér (Foreslå svar og saml op på resultater)

 • S: Eleverne får forklaring på resultater af læreren
 • G: Eleverne får anvist mulige måder at koble resultater og forklaringer, eller de får anvist proces for kobling
 • Å: Eleverne formulerer selvstændigt forklaringer ud fra resultater