Gå til hovedindhold

Forsøg som en del af det undersøgende arbejde

Nyere didaktisk forskning viser, at eleverne sjældent får det lærings- og motivationsmæssige udbytte af forsøg, man som lærer har forestillet sig.

Det kan der være mange grunde til. Men en af dem kan være, at man kun fokuserer på selve forsøget, ex. at selve undersøgelsen udelukkende består af at gennemføre et klassisk forsøg.

En måde at undgå dette på, kan være at indsætte forsøgene i det overordnede undersøgende arbejde, og skabe struktur omkring arbejdet. En god model, der kan hjælpe med at strukturere det undersøgende arbejde, er 5E-modellen.

5E-modellen

5E-modellen er opdelt i fem faser - engagér, undersøg, forklar, udvid og bearbejd og evaluer. Testotekforsøg kan du anvende i næsten alle faserne. Eksemplet tager udgangspunkt i et forløb om drivhuseffekten og koblingen til CO 2 udledning. Eleverne skal arbejde med deres egen problemstilling inden for drivhuseffekt og samtidig opnå færdigheder og viden om CO 2.

Engagér (engage)

Undersøg (explore)

Forklar (explain)

  • Eleverne kommunikerer deres nye viden og færdigheder ved at beskrive, argumentere og forklare. Elevernes forståelser bliver eksplicitte, og læreren bidrager med at introducere nye ord, begreber og modeller og udfordre elevernes forståelser.

Udvid og bearbejd (elaborate)

  • Forsøg der giver eleverne ny viden indenfor det område de arbejder.
  • Forslag til forsøg: 'Tøjrens med CO2'.

Evaluer (evaluate)

  • Evaluering forstås både som elevernes og lærerens løbende og afsluttende evaluering. Evaluering er derfor integreret i alle faser af undervisningen. Hensigten er, at eleverne får feedback, som støtter deres læring i forhold til de opsatte mål.