Gå til hovedindhold

Vindmølle

Det danske klima gør vindenergi til en af de mest oplagte vedvarende energikilder. I Danmark er der over 5.000 vindmøller. I dette forsøg skal du bygge din egen vindmølle og undersøge, hvor tunge ting du kan hejse op med den.

Inspiration til variable du kan arbejde med i forsøget

Prøv med forskellige størrelser papir, så rotoren bliver større eller mindre fx 21x21 cm eller 18x18 cm. Er der forskel på, hvor meget de kan løfte?


Vejledning til forsøget
 

Materialer du skal bruge

 • Kvadratisk karton gerne 21x21 cm
 • Fiskesnor
 • Skrue - gevindet skal være stort nok til, at det passer ind bambuspinden
 • Bambuspind
 • Elektrikerrør (pexrør)
 • Lim
 • Malertape
 • Skumgummi eller flamingoklodser
 • Klips
 • Ting til at løfte op, som kan hænge i klipsen fx tape, klemmer, kuglepenne

 

Tip

Elektrikerrør (pexrør) kan købes i byggemarkeder (2 m).

Aktivitetsvejledning

 1. Lav en "mølle", ligesom billedet viser. Sådan en kaldes også en rotor.

 1. Skær bambuspinden til på en længde af 30 cm.
 2. Skær elektrikerrøret til på en længde af 15 cm.
 3. Dæk enderne af røret med malertape, uden at det dækker hullet af røret.
 4. Stik skruen igennem roteren og skru skruen ind i bambuspinden for enden.

 1. Brug eventuelt noget lim til at få roteren til at sidde godt fast. Brug ikke lim, hvis du skal afprøve flere forskellige størrelser rotere.
 2. Skub den første skumgummiklods ind på bambuspinden, så den sidder ca. 5 cm fra roteren.
 3. Stik bambuspinden igennem elektrikerrøret og skub endnu en skumgummiklods på. Det er vigtigt, at der er noget mellemrum, som elektrikkerrøret kan bevæge sig på for at undgå gnidningsmodstand.

 1. Sæt fiskesnoren fast med malertape til den bagerste del af bambuspinden.

 1. Sæt noget fast til enden af snoren, som vindmøllen skal løfte.
 2. Hold nu din vindmølle op mod viden og se, hvad der sker.

Dataopsamling

Prøv at svare på følgende spørgsmål

 • Hvor tunge ting kan du løfte med din vindmølle?
 • Hvor stor skal din rotor være for at kunne løfte de forskellige ting?
 • Hvor er det bedst at placere en vindmølle? 
 • Hvorfor er det godt for miljøet at udnytte vindens energi? 
 • Hvordan kan man lave strøm med en vindmølle?

Faglig forklaring

Hvorfor har vindmøller kun tre vinger?

Hovedparten af alle vindmøller i dag har tre vinger. Antallet af vinger er et kompromis mellem møllens ydelse, stabilitet og særligt pris. Jo flere vinger en mølle har, desto lavere vindhastigheder kan den arbejde under, da den får et større moment. For eksempel kræver en envinget vindmølle meget store vindhastigheder, før den kan begynde at dreje, men da vingerne er den dyreste del af en vindmølle, kan det ikke svare sig at bygge vindmøller med særligt mange vinger. Vindmøller med to vinger er væsentlig mere stabile end en-vingede vindmøller, men møllen udsættes for kraftig belastning, når vingerne står lodret, og de modsatrettede vinger kan forstærke hinandens rystelser. For en stabil mølle kræves som minimum tre vinger. Flere vinger giver for dyre møller i forhold til gevinsten.

Din vindmølle omsætter energi fra vinden, så du kan løfte små ting op fra jorden. Tidligere blev energien fra vindmøllerne blandt andet brugt til at male korn. I dag er det primære formål med møllerne at producere elektricitet. Vinden er kraftigst over havet, hvor der ikke er noget, som bremser vinden. 

Både i Danmark og andre steder i verden forskes der i vindmølleteknologi for at få udnyttet vindens vedvarende energi optimalt. Flere steder er der også opsat vindmølleparker. I Danmark er der planer om at bygge verdens største industrielle testcenter for havvindmøller. 

Jo større vingeareal, jo mere vind kan vindmøllen udnytte. En vindmølle er i stand til at omdanne vindens energi til brugbart arbejde. Arbejdet kan udnyttes til at skabe elektricitet ved at lade vindmøllen trække en generator. Møllens vinger påvirkes af vinden, der tvinger rotorbladene rundt, hvorved der skabes mekanisk energi. Hvor meget energi, der overføres til rotoren, afhænger ikke kun af arealet på vingen, men også af luftens massefylde, møllens omdrejningsmodstand, vindretning og vindhastighed. Hvis vinden ofte skifter retning, vil vindmøllen yde mindre, fordi møllen skal bruge tid på at tilpasse sig den nye vindretning.

I Danmark spiller vindmøller en vigtig rolle i den vedvarende energiforsyning. Vindmøller har førhen primært været opstillet på landjorden, men inden for de seneste år er flere vindmølleparker blevet oprettet i havet ud for kysten. Fordelen ved havvindmøller er, at placeringen på havet giver en kraftigere og mere jævn vind. Samtidig slipper man for eventuelle støjgener. Til gengæld er strøm produceret fra havvindmøller dyrere end landmøller, dels på grund af større anlægsomkostninger til fundament og havkabler, og dels fordi det er vanskeligere at vedligeholde møllerne, som udsættes for et stort slid på grund af det barske havmiljø. Af denne grund går udviklingen på mølleområdet i retning af større møller, der kan udvikle mere energi på et og samme fundament. 
 

Interessante links

Hvordan opstår vinden?
Om vindmøller