Gå til hovedindhold

Varmt og koldt lys

Det er blevet sværere at købe gammeldags glødepærer nu, end det var før i tiden. I dette forsøg kan du undersøge hvorfor. I dag er man gået over til andre typer lyskilder, der udsender lys på en helt anden måde.
 

Teknologi eller teknisk udstyr der bruges i forsøget

Glødepæren er en analog lav-teknologi. En metaltråd varmes op til temperaturer, der er så høje, at metaltråden begynder at udsende lys.

El-sparepæren er en analog lav-teknologi. Gassen i sparepæren ioniseres ved at elektroner får tilføjet energi. Når elektronerne afgiver denne energi udsendes der UV lys. Et fluorescerende materiale på indersiden af pæren omdanner UV-lyset til synligt lys.

Inspiration til variable du kan arbejde med i forsøget

Prøv at lade pærerne være tændt i længere og længere tid. Mål temperaturen som funktion af tiden. Din variabel er tid.

 

Vejledning til forsøget
 

VIGTIGT-Læs dette sikkerhedsafsnit, før du går i gang

Pas på, den almindelige glødepære bliver meget varm.

Materialer du skal bruge til forsøget

 • Et termometer
 • En almindelig el-pære (glødepære)
 • En el-sparepære (med samme lysstyrke som den almindelige pære, eksempelvis svarer 11 watt el-sparepære til en almindelige 40 watts-pære)
 • Et stopur
 • En tom papæske
 • En ledning med fatning

Pris pr. forsøg: 
Ca. 50 kr.

Tip

Det er vigtigt at både glødepære og sparepære har samme lystyrke (lux).

Aktivitetsvejledning

 1. Lav et lille hul til termometeret så termometeret kan aflæses udenfor æsken og kan måle temperaturen i æsken.
 2. Skru først el-sparepæren i fatningen og placer pæren inde i boksen.
 3. Notér temperaturen inden der tændes for strømmen.
 4. Tænd for strømmen og start stopuret.
 5. Lad pæren være tændt i ca. 3 min. (tiden kan reguleres i forhold til æskens størrelse - jo større æske; jo længere tid).
 6. Notér sluttemperaturen.

Gentag nu forsøget med den almindelige pære (glødepære). Vær sikker på at slukke for strømmen, når der skiftes pære.

Bemærk, at temperaturen stiger hurtigere med den almindelige pære og sluttemperaturen er væsentlig højere selvom de to pærer tilsyneladende udsender lige meget lys. Pas i øvrigt på at den almindelige glødepære bliver meget varm.

Dataopsamling

 • Hvordan kan det være, at temperaturen i luften omkring den almindelige glødepære stiger hurtigere?
 • Hvad tror du, er forskellen på de to pærer?
 • Vidste du, at ikke alle typer lys er synlige?
 • Kan du nævne en type lys, som man ikke kan se? 

Faglig forklaring

Synligt og usynligt lys
Selvom de to pærer synes at lyse lige meget, er der stor forskel på, hvor meget lys de faktisk udsender. Glødepæren udsender, udover det lys vi kan se, også en masse varme stråling eller infrarød stråling som vi ikke kan se. Glødepæren er faktisk i højere grad en varmekilde end en lyskilde. Infrarød stråling er på sin vis det samme som synligt lys. Den eneste forskel er, at bølgelængden af infrarød stråling er meget længere og at det derfor ligger uden for det spektrum vores øjne kan opfatte. El-sparepæren udsender omvendt kun lys indenfor det bølgelængdeinterval, der er synligt for mennesket. Mennesket kan se lys med en bølgelængde fra omkring 380 nm (violet) til 740 nm (rødt).

Lys dannet på to forskellige måder
Lyset dannes på to forskellige måder i de to pærer. I den almindelige pære udnytter man at glødetråden, idet der bliver sendt strøm igennem den, bliver så varm, at den lyser. Atomerne i den varme glødetråd vibrerer hurtigt og udsender lys med et bredt udsnit af bølgelængder. I El-sparepæren er der ingen glødetråd men derimod en gas. Når der bliver sat strøm til El-sparepæren, dannes lyset ved, at elektronerne fra gassens atomer springer fra baner med lav energi til baner med højere energi og tilbage igen. På tilbageturen udsender elektronerne deres overskudsenergi i form af lys med en ganske bestemt bølgelængde og man undgår dermed, at der udsendes lys med en ikke synlig bølgelængde.

Vælg sparepæren og spar energi!
Netop fordi el-sparepæren kun udsender lys, vi kan se, og ikke bruger energi på at udsende infrarød stråling, vi ikke kan se, sparer man på energien ved at bruge el-sparepærer fremfor almindelige pærer.

Energi og CO2
Du har sikkert hørt, at det er vigtigt at spare på strømmen og på energien. Ved at spare på energien kan du være med til at sikre, at der slippes mindre CO2 ud i atmosfæren. En stor del af den strøm, der produceres i Danmark, produceres nemlig ved at brænde kul af og i den forbrænding frigøres drivhusgassen CO2, der er med til at øge drivhuseffekten. 

Fællesfaglige fokusområder

 • Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget
 • Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår
 • Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår