Gå til hovedindhold

Vandraket

I dette eksperiment kan du lave en raket af en tom sodavandsflaske. Brændstoffet er drikkevand.

Teknologi eller teknisk udstyr der bruges i forsøget

En cykelpumpe er teknisk udstyr

Inspiration til variable du kan arbejde med i forsøget

Prøv at ændre på mængden af vand i raketten.

Prøv at ændre på størrelsen af raketten.


Vejledning til forsøget


VIGTIGT - læs dette sikkerhedsafsnit, inden du går i gang

Forsøget bør udføres udendørs. 

Tip

OBS: Dette forsøg tager en del tid. Det anbefales at man sætter mindst 4 lektioner af til forsøget. 

Materialer du skal bruge

affyrringsrampen

 • Tre stykker træ (brug evt. stumper af stolper til bundstykker)
 • Søm
 • Tre øskner
 • Et 20 mm fladbor
 • To pløkker eller et bøjeligt stykke metal
 • Et stykke snor

Pumpesystemet

 • 2 cm elektrikerrør (fås hos elektrikeren - ikke i almindelige byggemarkeder)
 • Et spændebånd
 • En fod-cykel-pumpe med plastikventil der kan åbnes og lukkes (se billedet - kan købes i byggemarkeder)
 • Lidt lim fra en limpistol
 • Lidt gammel cykelslange

Raketten

 • En tom halvanden liters sodavandsflaske
 • Flamingo, pap og andet til at dekorere med
 • Et øde sted
 • Vand

Aktivitetsvejledning

Affyringsrampen

 1. Sæt træstykkerne sammen, så du har en rampe som på billedet.

 1. Bor et hul med fladboret i den ene siden af rampen.
 2. Skru øsknerne på rundt om hullet, som du ser på billedet. Øsknerne skal sidde, så de to pløkker eller metalbøjlen kan holde sodavandsflasken på plads.
 3. Sæt en snor i de to pløkker eller metalbøjlen, så du kan udløse raketten fra behørig afstand.

Pumpesystemet

 1. Sav et stykke af elektrikerrøret af på ca. 35 cm.
 2. Sav et lille rids ned fra oven (ca en halv centimeter).

 1. Prøv at sætte elektrikerrøret fast uden på ventilen fra pumpen.
 2. Tag det af igen og smør lidt lim fra en limpistol på indersiden af elektrikerrøret.
 3. Sæt så røret fast på ventilen igen.
 4. Sæt et spændebånd omkring.
 5. Når limen er tør (2 min.), kan du prøve, om pumpesystemet er tæt ved at pumpe og holde for den anden ende af elektrikerrøret

 1. Til at bruge som pakning klippes en skive af en gammel cykelslange.
 2. Klip op gennem stykket, så du får et fladt stykke cykelslange.
 3. Klip et kors midt på stykket.
 4. Når pumpesystemet er tæt, så sæt elektrikerrøret op gennem hullet i affyringsrampen.
 5. Træk cykelslangen/pakningen hen over elektrikerrøret.
 6. Slå et par søm i på undersiden af rampen og bøj dem, så de holder elektrikerrøret på plads.

Raketten

 1. Dekorer sodavandsflasken med finner og top, så den ligner en raket og får den mest aerodynamiske form, som flyver hurtigt og sikkert gennem luften. 

 1. Du kan også eksperimentere med at sætte faldskærm på raketten.

Affyring af raketten

 1. Find et øde sted, hvor du ikke kan komme til at ramme nogen med raketten - den kan flyve langt!
 2. Sæt rampen fast med pløkker. Den skal sidde fast, så den ikke følger med, når du trækker i bøjlen. 
 3. Fyld raketten ca 1/3 med vand
 4. Træk de to stykker cykelslange lidt op af røret og helt ned igen, så de sidder helt tæt til røret og lidt op ad det
 5. Sæt raketten hurtigt hen over elektrikerrøret og hold den ned mod cykelslangen, så vandet ikke siver ud - det er godt at være to.
 6. Sæt bøjlen på. De to ender skal ind i gennem de to øskner. Bøjlen skal gå hen over kransen på sodavandsflasken og så skal enderne ramme ind i den ene øsken som sidder på den anden side. Nogle gange skal man bruge lidt kræfter. Bøjlen kan justeres med en tang, hvis den ikke holder flasken helt nede mod cykelslangen. Vandraketten kan godt fungere, selvom det ikke slutter helt tæt - så skal man bare pumpe hårdere - men det kan godt betale sig at tilpasse bøjlen, så der siver mindst mulig luft ud. Prøv evt. først uden vand. Så kan man høre, hvor tæt den er.

 7. Pump luft ind i flasken. Prøv dig frem, hvor meget der skal til.
 8. Træk hårdt i snoren til bøjlen, så raketten udløses. Nyd synet!

Dataopsamling

Svar på følgende spørgsmål

 • Kan du beskrive forsøget vha. af Newtons tredje lov?
 • Hvordan mon en rumraket virker? 
 • Hvordan kan dette forsøg relateres til opsendning af rumraketter?

Faglig forklaring

Inden affyringen indeholder flasken/raketten luft (under overtryk) og vand. Når raketten udløses vil overtrykket presse vandet ud. Det betyder, at vandet sprøjtes ned (vandet lægger jo nederst). Når vandet sprøjtes nedad løftes flasken opad. Der er flere ting, der afgør hvor højt flasken/raketten flyver. Mængden af vand, hvor stort trykket er i flasken, flaskens form og vindforhold har alt sammen betydning for, hvor højt raketten kommer op.

Hvis du kun har luft i raketten, flyver den ikke så langt. Det er fordi vandet vejer mere end luft og derfor kan drive raketten længere fremad.

Princippet er det samme i en rumraket. Her sørger forbrændingen i raketten for, at der strømmer varm gas ud fra rakettens underside. Dette driver raketten opad. Præcis som i vandraketten virker rumraketten kun så længe, der er brændstof som kastes bagud. Hvis den når at komme ud i rummet, kan den dog fortsætte uden brug af brændstof, fordi der ikke er luft til at bremse den.