Gå til hovedindhold

Den store og lille ballon

Balloner - Big Bang 2016

I dette forsøg kan du se, hvordan luft altid vil forsøge at udligne forskel i tryk. Der er fx højere tryk inden i en ballon, idet gummiet presser luften sammen.
 

Teknologi eller teknisk udstyr der bruges i forsøget

Balloner er teknisk udstyr. Den første gummiballon blev fremstillet af Michael Faraday og blev brugt til bl.a. at opbevare hydrogen i hans laboratorie. Læs mere om ballonen her.

elektrikerrør er teknisk udstyr

Inspiration til variable du kan arbejde med i forsøget

Prøv at puste ballonerne op og lukke luften ud igen før du udfører forsøget. Din variabel er hvor meget ballonerne blev pustet op forvejen.


Vejledning til forsøget


Materialer du skal bruge

 • To balloner (den ene må helst ikke have været pustet op før)
 • Et lille stykke elektrikerrør el lign. ( 5-10 cm)

Aktivitetsvejledning

 1. Pust først den store ballon op. Hold med fingeren på ballonåbningen og drej ballonen et par gange rundt, så luften ikke kan sive ud.
 2. Pust nu den lille ballon op. Det skal være den, der ikke før har været pustet op. Sørg også her for, at luften ikke kan sive ud. 
 3. Nu har vi en stor ballon og en lille ballon. Sæt dem fast på hver sin side af elektrikerrøret uden, at luften siver ud. Lad de to balloner få mulighed for at udveksle den luft, der er i dem.
 4. Luften strømmer nu fra den lille ballon til den store.

Dataopsamling

Prøv at svare på følgende spørgsmål:

 • Hvorfor suser balloner afsted, hvis man ikke binder knude på dem?
 • Er det lettest at puste en ballon op i begyndelsen, eller når den er pustet lidt op?
 • Hvorfor puster den lille ballon den store op?
 • Hvilken af ballonerne indeholder mest luft?
 • I hvilken ballon er der det største tryk?

Faglig forklaring

Når luften pustes ud af den lille ballon, er det fordi der i denne er et større tryk end i den store. Trykket dannes af ballongummiet, der ligesom en elastik trækker sig sammen om luften. Forskelle i tryk får luften til at bevæge sig, idet luften altid vil søge mod lavere tryk. Det er på samme måde, at der dannes vind udenfor, hvor luften søger fra højtryk mod lavtryk.

For at få en fornemmelse af, hvorfor det er den lille ballon, der puster den store op, skal man tænke på, hvornår det er nemmest at puste luft i en ballon. Det er altid sværest i starten.

Det gælder nemlig helt generelt, at jo krummere en ballon er, jo mindre elastisk er gummiet og des sværere er det at puste den op. Derfor er det ikke så underligt, at det bliver den store ballon, der bliver pustet op af den lille, da den jo er nemmest at puste op.

Hvis man vil snyde lidt, kan man puste den store ballon meget op i forvejen. Så er den ekstra elastisk, når forsøget udføres.

Sker der ikke rigtigt noget efter man har åbnet for luften, kan man fx få en fra publikum til at prøve at trykke på den store ballon, for at se, om man kan presse luften fra den store over i den lille ballon.

Det er svært. Derimod kan man ret let ved at trykke på den lille ballon få luften over i den store ballon. Igen er det fordi, den er nemmest at puste op.