Gå til hovedindhold

Skjult liv

Der er liv overalt på kloden, men det er ikke altid lige nemt at se. Her leder vi efter det skjulte liv i tre biotoper, og viser hvordan I indsamler og bagefter kan observere det liv I har fundet.
 

Teknologi eller teknisk udstyr der bruges til forsøget

Berlese Apparat.

Bruger man til undersøgelse af smådyr fra nedfaldne blade, muld m.m.
Apparatet består af en stor plasttragt med en si i bunden samt en elektrisk pære, hvis varme får organismerne til at søge væk og drives derved ned i et glas. Både tragt og pære på stativet kan indstilles i højden.

Inspiration til variable du kan arbejde med i forsøget

Vælg jeres egen biotop og undersøg den for skjult liv.

Sammenligne om I finder de samme dyr forskellige steder. Det kunne være i forskellige græsplæner eller i forskellige biotoper.

Sammenligne om I på det samme sted, finder de samme dyr, på forskellige tidspunkter af året. Er der eksempelvis forskel på forår og efterår?

Lede efter skjult liv andre steder end i naturen. Prøv fx at lede efter mikroorganismer på et dørhåndtag. Dem kan man synliggøre ved at dyrke dem på en agarplade.

Lav en undersøgelse med mos. Led efter skjult liv i mos, efter I har blødt det lidt op i vand.

 

Vejledning til forsøget


Materialer du skal bruge


Feltundersøgelser kan I lave alle steder, men i denne undersøgelse er vi i en sø, ved jordoverfladen og i et buskads.

  1. Et glas eller gennemsigtigt måleglas

  2. En hvid plastspand eller fotobakke

  3. Slagnet

  4. Evt et insektglas med lup 

  5. Evt et mikroskop eller en stereolup

  6. Evt. objektglas, plastpipette, plastpincet, petriskål og sand

Inspiration til materialer I kan bruge til at identificere de dyr I finder: Forskellighedsdug.

De dyr I ser i videoen er følgende: Dafnie, myrer, springhaler, larve af bille samt art af blomstertæge.

 

Sådan gør du:

 

  1. Se skjult liv i søen: Tag et glas vand fra søen, og se om der er levende organismer i vandet. Hæld evt. Vandet ud i en fotobakke, så I kan se hvad der bevæger sig. 

  2. Se skjult liv på jordoverfladen: Grav et lille hul og sæt et glas eller lille spand ned i plænen, så kanten flugter med jordoverfladen. Lad det stå noget tid, gerne over natten (dog maximum 24 timer) og undersøg om der er faldet nogle smådyr ned i glasset. 

  3. Se skjult liv i buskadset: Tag en hvid spand og hold den ind i buskadset. Ryst grene og planter og slå ind i dem med en slagketcher eller net, og lad blade og dyr falde ned i spanden. Se om der er faldet nogle smådyr i skålen. 

HUSK AT SÆTTE DE DYR I HAR FANGET UD I NATUREN IGEN.

DET STED HVOR I FANDT DEM.

 

Tip til fangst af dyr i faldfælde

Kanten af glasset skal flugte jordoverfalden, eller være 2 mm under jordoverfalden. Læg en lille sten på hver sin side af hullet, og placér et lille brædt eller stykke træ henover (så sikrer I, at det ikke regner ned i glasset og dyrene drukner). Læg et stykke køkkerulle dryppet med lidt eddike, det lokker særligt biller til.

Tip til observation af dyr fundet i vand

Tag en dråbe fra vandet med en plastpipette og placer dråben på et objektglas, så dyret er ‘fanget’ i vanddråben. HUSK ingen dækglas. Se på dyret i et mikroskop eller en stereolup.

Tip til observation af dyr I finder på land

I kan observere dyrene ved at lægge den i et insektglas med lup.

I kan observere dyrene tæt ved at lægge dem i en petriskål med sand i bunden, og se på dem under stereolup. 

Et tip kan være at stille dyrene i køleskabet et par timer - så ligger de helt stille, mens I ser på dem. OBS: Dyrene dør ikke af det, og de kan genudsættes i naturen bagefter.

Tip til dyr fundet i jorden

Hvis I har jordbundsprøver eller lignende, kan I benytte ‘uddrivning’ til at tvinge dyrene frem. Og så efterfølgende observere dyrene på samme måde som ved landjorden. Lav jeres egen uddrivningsapperat (Berlesetragt).

Undersøgelse med lav

Lav er en symbiose mellem svampe og alger. I kan skrabe et stykke lav (det er vægge- eller skorpelav der er på stolpen) over i en petriskål og farve det med 'cottonblue'. Så farves algerne i lav´et blå, de ses som små blå kugler der ligger i et tyndt lag under overfladen på lav’et.

En fin undersøgelse der knytter sig til fortællingen om at lav er en symbiose mellem svamp og alger (der har grønkorn).

Faglig forklaring

Overalt på jorden findes der levende organismer. Det er fordi, alle levende organismer gennem evolutionens løb, har udviklet sig i konkurrence med andre organismer. Derfor har det været en fordel for en organisme, hvis den har kunnet tilpasse sig til et nyt sted, hvor andre organismer ikke har kunnet overleve. Det har i det lange løb betydet, at livet har spredt sig til at kunne eksistere alle steder på jorden. Selv de mest ekstreme steder. 

Det er ikke altid til at få øje på de levende organismer. Ofte kan man blive overrasket over, hvor meget liv der rent faktisk skjuler sig for øjnene af en, hvis man leder på den rigtige måde. 

Alle levende organismer kan inddeles i arter. Mængden af forskellige arter i et økosystem kaldes for biodiversiteten. Jo flere forskellige arter der er til stede, jo større er biodiversiteten. Det er vigtigt i denne forbindelse at skelne mellem “arter” og “individer”. Man kan godt finde mange dyr men alligevel have lav biodiversitet, hvis de mange dyr man har fundet kun tilhører få forskellige arter. Så siger man, at man har fundet mange individer af samme art. Man kan også godt finde ganske få dyr, men alligevel have en høj biodiversitet, hvis de få dyr man har fundet fordeler sig på mange arter. Så har man få individer af mange arter. 

Det kræver meget træning at artsbestemme de organismer man finder. Men det er heller ikke hensigten med denne undersøgelse. Dog kan man alligevel godt forsøge at sortere lidt i de dyr man har fundet, og overordnet prøve tælle hvor mange forskellige dyr man ser. På den måde, kan man lave nogle løse sammenligninger af, hvor man finder den største biodiversitet. Fx kan man sætte fælder ned i 2 forskellige græsplæner og sammenligne det man finder. 

Inspiration til anden materialer der kan benyttes i forbindelse med undervisning om biotoper, arter mm.: Krible Krable materialer om smådyr.