Gå til hovedindhold

Is og vandstand

Ved du hvorfor vandstanden i verdenshavene stiger, når indlandsisen på Grønland og isen på Sydpolen smelter, men ikke når isen på Nordpolen smelter? Lad to sjusser blive stående på dit køkkenbord, og få svaret.
 

Teknologi eller teknisk udstyr der bruges i forsøget

Tape er teknisk udstyr. Tape er beregnet til at hæfte et materiale fast på et andet. Det er lavet af et bånd, hvorpå der er påført en klæb. Læs mere om klisterbånd her.

Inspiration til variable du kan arbejde med i forsøget

Prøv at ændre på væskens højde i glasset. Din variabel er væskens højde.

Prøv at komme salt i vandet. Frys saltvandet til isterniner og bruge resten i glasset. Din variabel er saltkoncentrationen i vandet.


Vejledning til forsøget


Materialer du skal bruge

 • To glas
 • Vand
 • Isterninger
 • Tape eller tusch

Aktivitetsvejledning

 1. Fyld begge glas op med lige mange isterninger. Dog ikke så mange, at isterningerne når op over glassets kant.
 2. Fyld så meget vand i det ene glas, at isterningerne begynder at flyde.
 3. Fyld vand i det andet glas så isterningerne stadig rører ved bunden.
 4. Marker vandstanden, med en tusch eller et stykke tape, på begge glas.

Stiger vandstanden i begge glas? 

Dataopsamling

Prøv at svare på følgende spørgsmål:

 • Hvorfor flyder is?
 • Hvad sker der, når isen smelter?
 • Hvor meget af isen stikker op af vandet, hvis der kun er én isterning?

Faglig forklaring

Toppen af isbjerget... Du har sikkert hørt, at når man ser et isbjerg, så er det kun 1/10 del af isbjerget, der stikker op over vandet, mens 9/10 er under vandet. Man kunne derfor tro, at når isen smelter, så stiger vandstanden, nu når den del af isen der før stak op over vandet, også bliver til vand. Det er, som du opdagede, ikke tilfældet for glasset med mest vand i.

Arkimedes' princip
At vandet ikke stiger i glasset hvor isterningerne flyder, skyldes det, der kaldes for Arkimedes' (ca. 287 - 212 f.Kr.) princip. En genstand, som er helt eller delvist nedsænket i en væske føler sig lettere end på land. Det har du nok selv bemærket i svømmehallen. Arkimedes' princip siger, at genstanden føler sig det antal kg lettere, som er lig massen af den væske, som genstanden fortrænger. Så hvis en isklump, der flyder (altså en isklump der føler at den intet vejer), eksempelsvis vejer 1 kg, så fortrænger isen altså 1 liter vand, da 1 liter vand vejer 1 kg. Vand udvider sig, når det fryser, og derfor fylder 1 kg is mere end 1 liter vand. Derfor vil noget af isen stikke op over vandet. Når isen smelter, fylder den mindre, men vejer stadig det samme, og den "fortrænger" derfor samme mængde vand - derfor stiger vandstanden i glasset ikke.

Omvendt stiger vandstanden i glasset, hvor isterningerne hviler på bunden af glasset. Her hviler isen nemlig på bunden af glasset og den mængde is, der stikker op af glasset, udgør altså mere end 1/10. Så når isen her smelter, stiger vandstanden.

Is og vandstanden på Jorden
Mange taler om, at vandstanden i verdenshavene vil stige, når isen smelter. Og det er også rigtigt, så længe man taler om den is, der er på land. En stor del af den is der smelter befinder sig på land. F.eks. indlandsisen på Grønland, gletchere rundt omkring og isen på Sydpolen. Når den is smelter, kommer der mere vand, og derfor stiger vandstanden. Hvis is der flyder i vand smelter, som f.eks. isen på Nordpolen, betyder det altså ikke noget for vandstanden.

Interessante links

Klimakufferten udgivet af Danish Science Factory.