Gå til hovedindhold

Mosdræber

Når man kigger på græsplænen i haven, er der næsten altid mos. Men hvordan kan det være, at der aldrig er mos i græsplænen på en fodboldbane eller en golfbane? Hvordan kan man fjerne mosset fra en græsplæne uden også at fjerne græsset? Dette forsøg handler om et vigtigt biologisk fænomen, nemlig at et bestemt stof godt kan være giftigt for nogle organismer, men ikke for andre. Dette er et fænomen, der hver dag redder tusinder af menneskeliv!
 

Teknologi eller teknisk udstyr der bruges i forsøget

En smartphone er en digital højteknologi. Kommunikation kan foregå trådløst over store afstande ved konvertering af talt sprog til et digitalt signal. Læs mere om mobiltelefoner her. Smartphones er multifunktionelle elektroniske enheder, der bl.a indeholder digitalkameraer og computerteknologi.

En præcisionsvægt er en analog høj-teknologi. Massen på vægten balanceres af en kraftpåvirkning fra elektromagneten, der øges proportionalt med massen på vægten. Herved øges strømmen gennem elektromagneten, som kan måles og digitaliseres. Digitaliseringen af strømsignalet er digitalt høj-teknologisk. Læs mere om præcisionsvægte her

Inspiration til variable du kan arbejde med i forsøget

Prøv at se om du kan fjerne mos lige så effektivt med fingrene.

Prøv at bruge forskellige mængder jernvitriol.

Prøv at lade jernvitriol virke i kort og lang tid.


Vejledning til forsøget


VIGTIGT - læs dette sikkerhedsafsnit, inden du går i gang.

Jernvitriol må ikke indtages og man skal undgå kontakt med hud og øjne. Der skal derfor bruges sikkerhedsbriller. Hvis det kommer i øjnene, skal der skylles forsigtigt med vand i flere minutter.

Materialer du skal bruge

 • Papir
 • Blyant
 • En vægt
 • Et bægerglas
 • Et måleglas
 • Vand
 • En spatel til at røre rundt
 • Jernvitriol (det kaldes også jernsulfat og har formlen FeSO4·7H2O)
 • En græsplæne med mos (vigtigt: det skal være et sted hvor det ikke gør noget, at der kommer sorte pletter i mosset)
 • Evt. en telefon med en time lapse-app.

Tip

Hvis det ikke allerede står i kemilokalet, kan jernvitriol kan købes i de fleste byggemarkeder.

Aktivitetsvejedning

Første del af forsøget laves nemmest i kemilokalet pga. det udstyr, der skal bruges, og anden del skal laves udendørs.

Først skal du lave opløsningen af jernvitriol inde i kemilokalet:

 1. Afvej 5 gram jernvitriol
 2. Put jernvitriolen i et glas med 50 mL vand
 3. Rør rundt så krystallerne bliver opløst
 4. Lav et lille skilt med dit navn


Nu skal du gå udenfor og finde et sted i græsplænen, hvor mos og græs vokser sammen ligesom på billedet. Husk, at det skal være et sted, hvor det ikke gør noget, at der kommer sorte pletter i mosset. Du kan eventuelt tage et billede af græs og mos før og efter forsøget:
 

 1. Tag et billede af græsset. Det er dit "før" billede.
 2. Hæld opløsningen ud over mos og græs i en plet på ca. 10x10 cm
 3. Læg skiltet med dit navn ved pletten hvor du har hældt opløsningen ud, så du kan finde den igen.
 4. Vent 10 minutter og se på pletten igen: græsset er uændret, men mosset er blevet helt sort!
 5. Tag et billede af græsset. Sørg for at tage det fra samme vinkel. Det er dit "efter" billede.
 6. Sammenlign "før" og "efter" billederne. Her kan du se et eksempel:

Her kan du i en lille time lapse-film se, hvordan det ser ud:

I forsøget "Se en time på 20 sekunder" kan du se, hvordan man laver time lapse-film.

Dataopsamling

Prøv at svare på følgende spørgsmål:

 • Kan du komme i tanke om andre stoffer, der er giftige for nogle organismer, men ikke for andre?
 • Hvorfor er dette fænomen vigtigt?
 • Kan der være ulemper ved fænomenet?
 • Hvorfor bliver mosset sort, når der ikke sker noget med græsset?
 • Hvad kan man bruge jernvitriol til?
 • Kender du andre stoffer som er giftige for én organisme, men ikke for andre? Hvilken betydning har de stoffer for mennesker?

Faglig forklaring

Jernvitriol er et stof, der er giftigt for mos, men ikke for andre planter som f.eks. græs. Grunden er, at mos og planter har forskelligt stofskifte, så derfor virker jernvitriolen forskelligt på organismerne. Derfor bliver mosset helt sort, ligesom hvis det går i forrådnelse. Man bruger f.eks. jernvitriol til at holde mosset væk på fodboldbaner og på greenen på en golfbane.

Der er mange giftstoffer, der kun er giftige for nogle organismer, men ikke for andre. F.eks. bruges der mange forskellige pesticider i konventionelt landbrug. Pesticider er giftstoffer, der dræber uønskede organismer på marken uden at dræbe selve afgrøden. Det kunne f.eks. være et insekticid, der dræber bladlus, eller et fungicid, der dræber svampeparasitter. Det er med til at gøre landbruget langt mere effektivt, så landmanden kan lave mere og billigere mad. Der er dog den ulempe, at pesticiderne kan sive ned i grundvandet og forgifte organismer, der lever der.

Et andet eksempel på et giftstof, der kun er giftigt for nogle organismer, er penicillin. Det er et stof, der dræber bakterier. Det har haft en utrolig stor betydning for menneskeheden, da det kan behandle infektioner af sygdomsfremkaldende bakterier. Hvis man f.eks. skulle være uheldig at få en bakterieinfektion, der giver lungebetændelse, kan man spise piller med penicillin, der dræber alle bakterierne uden at dræbe ens egne menneskeceller. Derfor bliver man rask igen efter et stykke tid. Før penicillin blev opdaget, var der mange mennesker, der hver dag døde af selv simple bakterieinfektioner som fx. en lungebetændelse.

Temarelation
Alle organismer har et stofskifte, men det er ikke noget, man kan se eller mærke på dem. Men dette forsøg viser at der er forskel på, hvordan stofskiftet hos græs og mos reagerer på jernvitriol.