Gå til hovedindhold

Lydbølgedetektor

Lyd bevæger sig ved hjælp af luften. Lyd består af gentagende små trykbølger, der føles som vibrationer. Hvis lyden er særlig høj, kan man også mærke den, fordi lyd kan få ting til at vibrere. Og da lyden kan få genstande til at vibrere, kan man optage lyden.
 

Teknologi eller teknisk udstyr der bruges i forsøget

En laser er en analog høj-teknologi, hvor anbringelsen af 2 spejle i en resonator er med til at øge intensiteten af lysbølger, før lyset slipper igennem en smal sprække. Sprækken tillader kun lys, der bevæger sig i én retning at trænge igennem. Dette resulterer i en meget intens lystråle. Læs mere om lasere her

En CD er en digital højteknologi. I en afspiller aflæses den af en infrarød stråle på 780nm. Strålen aflæser indgraveringerne i cderne, der ligger i to højder i en spiralformet bane. Læs mere om CDer her

Inspiration til variable du kan arbejde med forsøget

Prøv at ændre på styrken hvormed du taler i røret. Din variabel er lydstyrken.

Prøv at ændre på tonen du taler i røret med. Din variabel er tonen.


Vejledning til forsøget


VIGTIGT - læs dette sikkerhedsafsnit, inden du går i gang

Vær forsigtig med laseren. Lasere kan skade øjne, hvis man bliver belyst i øjet. Læreren bør selv vurdere, om eleverne kan arbejde med laser alene.

Materialer du skal bruge

 • En laser (farve er ligegyldigt)
 • Stabilt rør ca. 5 cm i diameter og 5 cm i længden
 • Plasthandsker (engangshandsker i latex)
 • Tape/elastik
 • Lim
 • En CD

Tip

Billige lasere kan købes i 10-krones butikker.

Aktivitetsvejledning

 1. Klip handsken op så du kun har et enkelt lag plast. Giv den anden halvdel til en anden gruppe.
 2. Sæt det enkelte lag plast ned over enden af røret.
 3. Glat det ud. og tape det fast - glat det ikke for stramt.

 1. Klip en lille firkant ud af CD'en på 1 x 1 cm.
 2. Lim det firkantet stykke CD fast i centrum af plasten.

 1. Sæt laseren fast, så den lyser konstant ind på spejlet.

 1. Placér lydbølgedetektoren, så den spejler laseren ind i en væg.
 2. Råb/snak ned i røret, mens du holder øje med laserstrålen på væggen – hvad sker der?

Dataopsamling

Prøv at svare på følgende spørgsmål:

 • Er der nogen systematik i, hvordan strålen bevæger sig i forhold til, om du råber/snakker i røret. Notér dine observationer i et skema.
 • Hvad er lyd?
 • Hvad bruger vi lyd til?
 • Er der lyd i rummet?
 • Hvordan opfanges lyden af lydbølgedetektoren?
 • Hvordan virker en mikrofon?
 • Hvordan virker en gammeldags grammofon?

Faglig forklaring

Lyd skabes, når en bevægelig del vibrerer, og derfor starter lydbølger, som kan rejse gennem luftens molekyler. Når vi taler, vibrerer vores stemmelæber og sender lydbølger ud i luften. Lyde er som regel ikke kraftige nok til, at vi mennesker kan mærke dem, men det kan lydbølgedetektoren, da den udspændte plast er meget følsom over for lydbølger. Latexhandsken vil derfor vibrere i takt med lyden og omdanne lyden til mekanisk bevægelse. Når latexhandsken vibrerer vil spejlet vibrere, hvilket bøjer laserstrålen, så man kan se det med øjet. Det samme sker i øret, hvor det er trommehinden, der laver lyden om til mekanisk bevægelse, som øret så kan opfange som lyde, vi kan høre.

Lyd kan beskrives som svingninger. Antallet af svingninger pr. sekund angives i enheden Hertz (Hz), hvilket betyder, at ved en lyd på 30 Hz svinger membranen i højttaleren frem og tilbage 30 gange i sekundet. Mennesker kan høre lyd mellem ca. 20 Hz – 20.000 Hz. Når frekvensen kommer over 20.000, betegnes lyden som ultralyd. Ultralyd bruges blandt andet på hospitalerne til at lave ultralydsscanninger, der giver et to-dimensionelt billede af indre organer eller af et foster. Dyr som fx flagermusen kan høre ultralyde, de bruger dem til at orientere sig efter. Det kaldes ekkolokation. 

Temarelation
Luft indeholder luftmolekyler, og lyd bevæger sig via disse luftmolekyler. Lyd kan derfor ikke bevæge sig i et vacuum (lufttomt rum). Hvis man lavede forsøget ude i rummet, vil dette ikke virke, fordi der er vacuum. Vind kan bøje lyden, så den enten bliver dæmpet eller forstærket. Dette kan fx give problemer ved udendørskoncerter, fordi man ikke er i stand til at kontrollere lyden over det hele.

Interessante links

www.fysikbasen.dk