Gå til hovedindhold

Lav din egen sodavand

Når man åbner en sodavand, hører man ofte en hvæsen fra proppen, og væsken begynder at bruse. Hvis man lader sodavanden stå natten over, vil den dagen efter smage "flad". Hvordan det kan være, skal vi nu kigge nærmere på.
 

Teknologi eller teknisk udstyr der bruges i forsøget

Bagepulver er teknisk udstyr. Det er et hævemiddel, som bruges i bagværk. Det består af natron (NaHCO3), en syre og noget stivelse. Når det går i forbindelse med vand, reagerer syre og natron og danner CO2. CO2 laver lufthuller i dejen, når du bager kager.

Inspiration til variable du kan arbejde med i forsøget

Prøv at gennemboble blandingen flere gange. Din variabel er hvor mange gange du gennembobler.

Prøv at ændre saftens koncentration i vandet. Din variabel er koncentrationen.

Prøv forskellige typer saft. Din variabel er safttypen.


Vejledning til forsøget


VIGTIGT - læs dette sikkerhedsafsnit inden du går i gang

Kontaktlimen kan give allergi ved kontakt eller indånding. Brug derfor handsker, og sørg for god ventilation. Lad være med at tilsætte mere bagepulver, end fremgangsmåden beskriver, da der kan dannes for stort overtryk!

Materialer du skal bruge

 • To 0,5 liters sodavandsflaske
 • Bagepulver
 • Toiletpapir
 • Gummipropper med hul i (hvis ikke haves, se liste for at lave hjemmelavet pakning)
 • 30 cm gummislange, 5-7 mm i diameter
 • Saftevand efter egen smag
 • Eddike
 • Vand

Til lærerens forberedelse af propper:

 • Bor i passende diameter i forhold til slangens tykkelse

Til hjemmelavet pakning:

 • Elefantsnot
 • Fire kabelstrips
 • Fire små stykker plast fx fra en blød sodavandsflaske
 • Tape

Hvis du ikke har gummipropper, skal du bore et hul i begge propper og lime slangen fast med kontaktlim.

Tip

Gummislangerne kan fås i et byggemarked eller i en dyrehandler, der handler med akvarier.

Aktivitetsvejledning

Klargøring af flaskerne:

 1. Stik slangen gennem hullet i proppen til den flaske, der skal indeholde eddiken og bagepulveret. Slangen skal stikkes ca. 3 cm igennem. Lim den fast med kontaktlimen. Det er vigtigt, at slangen slutter tæt om hullet i proppen.
 2. Lim den anden ende af slangen til den anden prop. Slangen skal kunne nå bunden af den ene af flaskerne.Lav hjemmelavet pakning: Propperne skal sidde på samme placering, som hvis de skulle limes fast.

 1. Først strammes en kabelstrips rundt om slangen, der hvor proppen skal sidde.
 2. Klip et hul i et af de små stykker plast, og sæt det på op mod kapelstripsen. Der vigtigt, at hullet i plaststykket er så lille, at det lukker tæt.
 3. Lav en rulle af elefantsnotten, der er lang nok til at nå hele vejen rundt om slangen. Læg den tæt op ad kabelstripsen på den side, hvor proppen støder op til kabelstripsen.
 4. Sæt proppen på slangen.
 5. Lav endnu en rulle af elefantsnot, og sæt det på indersiden af poppen.
 6. Spænd en ny kabelstrips rundt om plastslangen, og skub den op mod poppen, så det holder tæt.
 7. Sørg for, at det hele sidder tæt sammen.


Klargøring af smagen:

 1. Fyld den ene flaske op med ¾ opblandet saftevand.
 2. Hæld 100 ml eddike op i den anden flaske, og skru låget på flasken med saft i.
 3. Tag et stykke toiletpapir, og læg det ud på bordet. Hæld ca. 1,5 tsk bagepulver midt på papiret.
 4. Fold nu toiletpapiret til en aflang stang, så det kan holde på bagepulveret.
 5. Tag det foldede stykke toiletpapir, og hold det halvt nede i proppen på den lille flaske, så man hurtigt kan slippe den.
 6. Smid hurtigt toiletpapiret ned i flasken, og skru låget hurtigt på! Vær gerne to til at gøre det.
 7. Ryst flasken med saft godt i ca. 30 sekunder, imens det bobler i den. Ryst den lille flaske blidt efter de 30 sekunder.
 8. Skru forsigtigt låget af flasken med saft, når det har boblet færdigt.
 9. Hæld din sodavand op i et glas, og smag på resultatet.

Prøv eventuelt at gennemboble blandingen flere gange derved opnås mere brus. Dette gøres ved at tilsætte mere bagepulver over flere gange.

Dataopsamling

Prøv at svare på følgende spørgsmål:

 • Hvad er brus?
 • Hvorfor bruser det, når man åbner flasken?
 • Hvordan kan brus skade tænderne?
 • Hvorfor bobler det, når man hælder sodavand op?
 • Hvorfor bruger man bagepulver?

Faglig forklaring

Ved at blande bagepulver og eddike udvikles der CO2 (kuldioxid). CO2 bruges til at lave brus i sodavandet. Når den usynlige gas CO2 kommer i forbindelse med vand, vil noget af gassen opløse sig i vandet og danne kulsyre (brus). Jo mere CO2 der er over vandet, jo mere brus kan der være i vandet, fordi det nemt kan opløses i vand. Dette hænger sammen med, at når der kommer mere CO2, vil trykket stige, og derfor kan der opløses mere gas end normalt. Hvis man drikker et glas sodavand, der har stået åben, vil sodavanden virke flad og mindre forfriskende. Det er fordi, brusen (kulsyren) er fordampet fra vandet og er blevet til gasform CO2 igen.

Når koncentrationen i vandet er højst, er det luften, der vil optage CO2. Og omvendt når CO2-koncentrationen i luften er højst, er det vandet, der kan optage CO2. Naturen prøver hele tiden at lave en slags balance – en ligevægt, kalder man det. PH-skalaen går fra 0 til 14, hvor 7 er neutralt ligesom vand. Når pH-værdien er under 7, er væsken sur og kaldes en syre, og er den over 7, siger man, at den er basisk og kaldes en base. Der findes mange forskellige syrer og baser, og de varierer i styrke. En stærk syre er fx saltsyre (HCl), mens en stærk base kunne være Natriumhydroxid (NaOH). Når man omtaler en syre eller en base som værende stærk, betyder det, at den kan ændre pH bedre end en svag syre eller base. Kulsyren i sodavand er en svag syre og sænker derfor pH til under 7. Derfor er sodavand surt. PH i sodavand ligger på ca. 2,8, hvilket er lidt højere end pH-værdien i en citron. Hvis pH-værdien er under 5,5, virker det nedslidende på tændernes emalje, hvis man drikker det i store mængder. Det sure miljø i sodavandet er også med til at sørge for, at væsken ikke bliver muggen, dvs. sodavandet konserveres. Det betyder, at den lave pH-værdi er med til at hindre mikroorganismer i at vokse i væsken. Den lave pH-værdi sammen med den høje sukkerkoncentration giver mikroorganismer dårlige levevilkår, og derfor kan varen holde sig længere.

Temarelation
Når CO2-koncentrationen i luften er højere end i vandet, vil havet optage CO2. Havet har faktisk optaget mere end halvdelen af den menneskeudledte CO2. Det er en væsentlig årsag til forsuring af havene, dvs. at pH falder. Denne forsuring er med til at skade økosystemer og fisk, som får svære ved at leve under de sure vandforhold.