Gå til hovedindhold

Kan man drikke havvand?

Jordens overflade er dækket af ca. 70% vand. Alligevel er mange steder på Jorden ramt af tørke og mangel på drikkevand. I dette forsøg skal du bygge en maskine, der kan lave det salte havvand om til rent drikkevand.
 

Teknologi eller teknisk udstyr der bruges i forsøget

Husholdningsfilm er teknisk udstyr. Den benyttes til indpakning af mad. Den kan være lavet af forskellige typer plast, dog kan de fleste film ikke tåle høje temperaturer. Der kan være en risiko for udledning af lave koncentrationer af skadelige stoffer i maden. Læs mere her

Inspiration til variable du kan arbejde med i forsøget

Prøv at bruge opvaskebaljer, der har forskellig farve. Din variabel er farven.


Vejledning til forsøget


Materialer du skal bruge

 • Vand
 • Salt
 • Opvaskebalje
 • Snapseglas, evt. af plastik ca. 3 cl.
 • Husholdningsfilm
 • Tape
 • En lille sten
 • Solskinsvejr

 

 

Aktivitetsvejledning

 1. Opløs ca. 2 spsk. salt i to glas vand og hæld saltvandsblandingen over i opvaskebaljen.
 2. Sæt det tomme snapseglas i midten af baljen.
 3. Dæk baljen til med husholdningsfilmen og tape evt. filmen fast til siderne, hvis du har problemer med at få det til at slutte helt tæt omkring baljen.
 4. Placer den lille sten på husholdningsfilmen lige over glasset.
 5. Sæt baljen ud i solen og lad den stå i et par timer, til der er kommet vand i det lille glas. Jo bedre vejr, jo hurtigere fremkommer resultatet af forsøget.

 

 

Dataopsamling

Prøv at svare på følgende spørgsmål:

 • Hvorfor kan man ikke drikke saltvand?
 • Hvordan tror du, man kan få saltet væk fra havvandet?
 • Er vandet i havet det samme vand som det, der kommer ud af din vandhane?
 • Og hvordan kommer vandet frem til din vandhane?
 • Tror du, at det vand, du fremstiller, kommer til at smage anderledes end det, der kommer ud af din vandhane derhjemme?
 • Hvad sker der, hvis du hælder et glas kogende vand i baljen?
 • Kan man lave forsøget i regnvejr?

Faglig forklaring

Solen opvarmer vandet i baljen, indtil det fordamper som en gas (vanddamp). Når vanddampen stiger op og rammer plasten, kondenserer den og fortættes til dråber (ligesom vanddamp, der kondenserer ind til skyer). Dråberne ruller ned ad plasten mod stenen og drypper ned i glasset. Saltet bliver tilbage i baljen, så der er ikke salt i vandet i glasset.

Vand fra havet er alt for salt til at drikke. Det smager ikke bare grimt, det er direkte farligt at slukke tørsten med saltvand, fordi det vil få kroppens celler til at udtørre (man dehydrerer). Men havet er alligevel med til at forsyne os med rent drikkevand via vandets kredsløb. Når du tager et glas vand fra hanen, har vandet først været gennem en lang rejse. Solen får vandet i havet til at fordampe og stige til vejrs, hvor det bliver til skyer. I skyerne bliver vanddampene fortættet til vand, der på et tidspunkt falder som nedbør. Når regnen rammer jorden, siver en del af vandet gennem jordlagene og ned i undergrunden til grundvandet. Herfra pumpes vandet op, iltes og ledes ud til forbrugerne. Efter brug bliver det til spildevand, som bliver ledt gennem kloakrør til et rensningsanlæg, inden det igen ledes ud i havet.

I Danmark henter vi drikkevand fra grundvandet i undergrunden. Men i langt de fleste lande verden over har man ikke den mulighed. Her må man hente drikkevand fra damme, søer og floder. Resultatet er desværre, at mange millioner mennesker får sygdomme på grund af snavset overfladevand. Det kan være grundet bakterier, virus og parasitter. Hvis vandet koges kan mange urenheder kommes til livs, men selve kogningen er ofte vanskeligt at få mulighed for.

Derfor er en opfindelse, som kaldes "LifeStraw" en rigtig god idé. Det er en slags stort sugerør, der virker som et rensningsanlæg.

Med munden suger man vand op gennem et 25 cm langt sugerør, med en radius på næsten 1,5 cm. Og gennem nogle filtre /kamre i sugerøret fjernes urenheder fra vandet.

 1. Først fjernes snavs og sedimenter med et tekstilfilter (med de største masker).
 2. Så fjernes smådyr og de største parasitter med et polyesterfilter (med endnu mindre masker).
 3. Så dræbes se små parasitter og andre mikroorganismer med en mængde perler med iod.
 4. Dernæst fjernes små urenheder med aktivt kul, der samtidig fjerner lugten og smagen af iod.

Opfindelsen er dansk og redder menneskeliv i den 3. verden hver dag.

Temarelation
Meget tyder på, at klimaet er under hastig ændring for tiden. Årsagen er sandsynligvis, at menneskets afbrænding af olie, benzin, gas og kul har øget atmosfærens indhold af CO2. Det ekstra CO2-indhold gør det sværere for varme fra jordoverfladen at slippe fri af atmosfæren og forsvinde ud i rummet. Det giver en højere gennemsnitstemperatur og dermed et varmere klima. Denne effekt kaldes den menneskeskabte drivhuseffekt.

I Asien og Afrika, hvor millioner af mennesker lever i tætbefolkede områder, og hvor rent drikkevand allerede i dag er en mangelvare, vil klimaændringer betyde tørke og katastrofale problemer med vandforsyningen.

Mere end en sjettedel af Jordens befolkning er afhængige af vand fra floder, som årligt kommer fra sne og gletschere i bjergene. Klimaændringer vil betyde, at sne og gletschere svinder ind, og det vil i stigende grad gå ud over dem, der er afhængige af vandet som drikkevand.

I dette forsøg har du bygget en maskine, som kan lave det salte havvand om til rent drikkevand. Udviklingen af sådan en maskine kan være med til at sikre, at der også i fremtiden er rent drikkevand til hele Jordens befolkning.

Interessante links

Klimakufferten udgivet af Danish Science Factory.

Elevvejledning

Jordens overflade er dækket af ca. 70% vand. Alligevel er mange steder på Jorden ramt af tørke og mangel på drikkevand. I dette forsøg skal du bygge en maskine, der kan lave det salte havvand om til rent drikkevand.

 • Hvorfor kan man ikke drikke saltvand?
 • Hvordan tror du man kan få saltet væk fra havvandet?
 • Er vandet i havet det samme vand som det, der kommer ud af din vandhane?
 • Og hvordan kommer vandet frem til din vandhane?

Materialer du skal bruge

 • Vand
 • Salt
 • Opvaskebalje
 • Snapseglas, evt. af plastik ca. 3 cl.
 • Husholdningsfilm
 • Tape
 • En lille sten
 • Solskinsvejr

Aktivitetsvejledning

 1. Opløs ca. 2 spsk. salt i to glas vand og hæld saltvandsblandingen over i opvaskebaljen.
 2. Sæt det tomme snapseglas i midten af baljen.
 3. Dæk baljen til med husholdningsfilmen og tape evt. filmen fast til siderne, hvis du har problemer med at få det til at slutte helt tæt omkring baljen.
 4. Placer den lille sten på husholdningsfilmen lige over glasset.
 5. Sæt baljen ud i solen og lad den stå i et par timer, til der er kommet vand i det lille glas. Jo bedre vejr, jo hurtigere fremkommer resultatet af forsøget.