Gå til hovedindhold

Ild suger vand

Hvorfor mon?

 • Fylder varm og kold luft lige meget?
 • Hvad betyder undertryk?

Inden du starter

Det kan du bruge:

 • En skål med vand
 • Tre tændstikker
 • En klump modellervoks
 • En lille glasflaske

Pris pr. forsøg:
0,25 kr.

Sådan gør du

 1. Fyld den lille skål op med vand indtil der er ca. 2 cm vand i skålen.
 2. Sæt tre tændstikker fast i en klump modellervoks med svovlen pegende opad.
 3. Sæt klumpen med modellervoks og tændstikker ned i skålen.
 4. Tænd tændstikkerne med en 4. tændstik.

 1. Sæt nu den lille glasflaske helt ned over modellervoksklumpen og ned på bunden af skålen og se, hvordan ilden først går ud, og vandet dernæst suges op i glasflasken.

Hvad tror du?

 • Hvad får vandet til at stige op i glasset?
 • Hvad sker der med den varme luft i glasset, når denne afkøles?
 • Hvordan virker et sugerør eller en pipette?

Forklaring

Ild er afhængig af varme, noget der kan brænde og ilt. Når glasflasken sættes ned over modellervoksklumpen og ned i vandet, lukkes der for ilttilførslen, og ilden går ud. Luften inde i glasflasken er i starten varm på grund af ilden. Hurtigt vil varmen fra flaskens luft dog afgives til vandet. Altså vil luften inde i glasflasken blive koldere. Da kold luft fylder mindre end varm luft, trækker luften sig sammen og der dannes et undertryk. Derfor stiger vandet op i flasken.

Sagt på en anden måde: Der kan ikke slippe luft ind i flasken, da denne er presset ned i vandet. Altså er luftmængden i glasflasken uforandret. Da denne konstante luftmængde får en lavere temperatur, mindskes trykket inde i flasken, og da lufttrykket uden for flasken således er større end inde i flasken, vil vandstanden stige i glasset for at skabe ligevægt.

Barometer
Det er også ud fra dette princip, et barometer virker, idet et højtryk vil få vandstanden til at stige, mens et lavtryk får vandstanden i flasken til at falde.