Gå til hovedindhold

Ild suger vand

Her kan du afprøve, hvordan du ved at opvarme og afkøle luft, kan suge vand op i et glas.
 

Teknologi eller teknisk udstyr der bruges i forsøget

En tændstik er teknisk udstyr. Den første tændstik kunne tændes ved at stryge den mod hvilken som helst overflade. Den nuværende tændstik kræver dog man stryger den mod en bestemt kemisk substans for antænding. Læs mere om tændstikkens historie her.

Modellervoks er en analog lav-teknologi. Man kan forme figurer af det. Man kan endda bruge figurene til at lave en modellervoksfilm som Pingu. Du kan se hvordan du laver din helt egen modellervoks her

Inspiration til variable du kan arbejde med i forsøget

Prøv at bruge flere eller færre end tre tændstikker. Din variabel er antallet af tændstikker. 

Prøv at bruge et større glas. Din variabel er glassets størrelse.


Vejledning til forsøget


Materialer du skal bruge

 • En skål med vand
 • Tre tændstikker
 • En klump modellervoks
 • En lille glasflaske

Aktivitetsvejledning

 1. Fyld den lille skål op med vand indtil der er ca. 2 cm vand i skålen.
 2. Sæt tre tændstikker fast i en klump modellervoks med svovlen pegende opad.
 3. Sæt klumpen med modellervoks og tændstikker ned i skålen.
 4. Tænd tændstikkerne med en 4. tændstik.

 1. Sæt nu den lille glasflaske helt ned over modellervoksklumpen og ned på bunden af skålen og se, hvordan ilden først går ud, og vandet dernæst suges op i glasflasken.

Dataopsamling

Prøv at svare på følgende spørgsmål:

 • Fylder varm og kold luft lige meget?
 • Hvad betyder undertryk?
 • Hvad får vandet til at stige op i glasset?
 • Hvad sker der med den varme luft i glasset, når denne afkøles?
 • Hvordan virker et sugerør eller en pipette?

Faglig forklaring

Ild er afhængig af varme, noget der kan brænde og ilt. Når glasflasken sættes ned over modellervoksklumpen og ned i vandet, lukkes der for ilttilførslen, og ilden går ud. Luften inde i glasflasken er i starten varm på grund af ilden. Hurtigt vil varmen fra flaskens luft dog afgives til vandet. Altså vil luften inde i glasflasken blive koldere. Da kold luft fylder mindre end varm luft, trækker luften sig sammen og der dannes et undertryk. Derfor stiger vandet op i flasken.

Sagt på en anden måde: Der kan ikke slippe luft ind i flasken, da denne er presset ned i vandet. Altså er luftmængden i glasflasken uforandret. Da denne konstante luftmængde får en lavere temperatur, mindskes trykket inde i flasken, og da lufttrykket uden for flasken således er større end inde i flasken, vil vandstanden stige i glasset for at skabe ligevægt.

Barometer
Det er også ud fra dette princip, et barometer virker, idet et højtryk vil få vandstanden til at stige, mens et lavtryk får vandstanden i flasken til at falde.