Gå til hovedindhold

Hvilke materialer tiltrækkes af magneter?

Hvilke materialer tiltrækkes af magneter - HCØ - @Astra

Eleverne gør sig erfaringer med, hvilke materialer der er magnetiske, og hvilke der ikke er.
 

Teknologi eller teknisk udstyr der bruges i forsøget

Permanente magneter er en analog lav-teknologi. De fremstilles ved at magnetisere et materiale, der efterfølgende forbliver magnetisk i lang tid. Læs mere om magneter her

Inspiration til variable du kan arbejde med i forsøget

Prøv at undersøge magnetens tiltrækning af forskellige materialer. Din variabel er materialet.


VIGTIGT - læs dette sikkerhedsafsnit, inden du går i gang

Hold magneter langt væk fra mobiler, computere og andet elektronisk udstyr.

Materialer du skal bruge

  • Magnet
  • Genstande af forskellige materialer

Aktivitetsvejledning

  1. Gå I jeres gruppe, og tegn to kolonner på et stykke papir. Den ene kolonne får overskriften 'Tiltrækker'. Den anden kolonne får overskriften 'Tiltrækker ikke'.
  2. Tag nu 6-7 genstande, fx en ispind, en plastikske, en mønt, et stykke sølvpapir, en papirklips, en stålske, eller hvad I har mulighed for.
  3. Vælg én i gruppen til at være ordstyrer.
  4. Placér efter tur i jeres gruppe genstandene i to bunker. Den ene bunke kalder I for ‘Tiltrækker’. Det er den, hvor I mener genstanden tiltrækkes af en magnet. Den anden bunke kalder I ‘Tiltrækker ikke’, og det er den, hvor I mener genstanden ikke tiltrækkes af en magnet.
  5. Ordstyreren holder genstandene op én efter én og spørger, i hvilken bunke genstanden skal høre til. Er I enige, noterer I genstanden i den tilhørende kolonne. Er I ikke enige, drøfter I, hvordan I vil undersøge det.
  6. Undersøg nu alle jeres genstande én efter én, og tjek, om I har placeret dem korrekt.

Dataopsamling

Del jeres resultater og overvejelser med jeres kammerater i en fælles opsamling på tavlen.

Forklaring

Diskuter resultaterne med eleverne ved at stille dem spørgsmål, der får dem til at reflektere over ligheder og forskelle mellem genstandene.

Fx 'Hvad er forskellen på de to skeer?' (de er lavet af forskelligt materiale) eller 'Hvad har genstandene i tiltrække-kolonnen til fælles?' (de er lavet af metal).

Var der noget, som overraskede? Måtte eleverne ændre på, hvor de havde placeret genstanden, efter testen?

Ofte vil eleverne placere alt lavet af metal i tiltrække-kolonnen. Men deres magnettest viser, at ikke alt metal tiltrækkes af magneter. 

Snak med eleverne om, hvorfor det er sådan. Hvad kan vi gøre for at finde ud af mere? 

Centralt i aktiviteten er lærerens stilladsering, der understøtter elevernes refleksion og elevernes mulighed for at designe egne undersøgelser.