Gå til hovedindhold

Det svulmende æg

Æg og kyllinger til Science i Forum 2016 - Foto: Pelle Rink ©Astra

Et æg kan "tvinges" til at opsuge eller afgive vand - alt efter hvad der er opløst i vandet.
 

Teknologi eller teknisk udstyr der bruges i forsøget

En køkkenvægt er en analog lav-teknologi. Vægten måler massen af en genstand. Måden afvejningen sker på kan eksempelvis være ved ligevægt af masser eller belastning af en fjeder. I svømmehaller kan du stadig finde badevægte af ældre modeller, hvor det er nemmere at gennemskue måden der afvejes på.

Inspiration til variable du kan arbejde med i forsøget

Prøv at lægge ægget i vand, sirup eller saltvand i stedet for eddike. Din variabel er væsken.

Prøv at ændre på rækkefølgen ægget kommer ned i de forskellige væsker på. Din variabel er rækkefølgen.


Vejledning til forsøget


Materialer du skal bruge

 • Et æg
 • Et glas eddike
 • Et glas sirup (helst lys)
 • Evt. en vægt

 

Aktivitetsvejledning

Det tager 4 dage at udføre forsøget. Der skal arbejdes 15 min. hver anden dag.

 1. Læg ægget i et glas og hæld eddike over, til ægget er dækket. Du vil se, at der dannes bobler i glasset. Det er fordi eddiken opløser kalken fra æggeskallen. Efter to døgn er æggeskallen helt forsvundet fra ægget. Ægget svulmer op fordi noget af eddiken er trængt ind i ægget.
 2. Nu skal du forsigtigt skylle og tørre ægget. Læg det ned i et nyt glas og hæld sirup over ægget til det er dækket. Vent igen ca. to døgn. Hvordan ser ægget nu ud?
 3. Hvis du stadig synes det er sjovt at eksperimentere med æg, så prøv at skylle og tørre ægget igen og læg det ned i et nyt glas. Fyld nu almindeligt vand i glasset til ægget er dækket. Hvad sker der så?

Billedet: Et almindeligt æg og et æg der har ligget i eddike i to døgn. Det almindelige æg vejer 68 gram. Det æg der har ligget i eddike vejer 108 gram. Efter at have ligget i sirup i to døgn er ægget skrumpet ind og vejer 76 gram. Når ægget har ligget i vand i endnu to døgn vejer det 142 gram.

Dataopsamling

Prøv at svare på følgende spørgsmål: 

 • Har du lagt mærke til hvad der sker, hvis du spiser meget slik, eller salt mad?
 • Har du lagt mærke til hvordan opblandingssaft blander sig med vand, hvis man ikke rører rundt?
 • Hvorfor vokser ægget?
 • Hvad kan hinden mon, som omgiver ægget under skallen? 

Faglig forklaring

Hinden om ægget
Rundt om ægget, lige under æggeskallen, sidder der en tynd hinde. Du kan se og mærke hinden, når du har fjernet æggeskallen med eddike. Som regel kan du også trække hinden af på et kogt æg.

Hinden består af celler og fungerer som et finmasket net, en membran, som tillader vand at trænge igennem. Vandet kan trænge ind i ægget og ud af ægget. Men andre stoffer, som har salt og sukker, kan ikke trænge gennem membranen.

Ægget suger vand
Når ægget ligger i eddikeopløsningen, bliver det større fordi der trænger vand fra eddiken ind i ægget. Vandet bevæger sig fra den side af membranen, som har den højeste koncentration af vand til den side, som har den laveste koncentration af vand. Inde i ægget er der mange forskellige stoffer, som gør, at vandkoncentrationen inde i ægget er lille sammenlignet med koncentrationen af vand udenfor i eddiken. Derfor trænger der vand ind i ægget og ægget svulmer.

Ægget udskiller vand
Når ægget ligger i sukkeropløsningen, trænger der vand fra ægget og ud i sukkeropløsningen. Koncentrationen af vand er større inde i ægget end ude i sukkeropløsningen. Derfor trænger vandet fra ægget ud i sukkervandet og ægget skrumper.

Osmose
Princippet hedder osmose. Osmose vil sige transport af vand mellem to forskellige koncentrationer af vand. Vand vil altid bevæge sig gennem en cellemembran, indtil der opstået en ligevægt. En ligevægt mellem, at vandet vil forsøge og udligne koncentrationen af vand på de to sider af membranen og samtidig, at vandet forsøger at skabe ens tryk på de to sider af membranen. Når ægget svulmer op udspændes membranen og det skaber et større tryk inde i ægget. Det øget tryk forsøger at presse vandet ud af ægget. Omvendt betyder den lavere koncentration af vand inde i ægget, at vandet vil trække ind ægget. Når de to mekanismer udligner hinanden er der ligevægt og vandet strømmer hverken ud af eller ind i ægget. Forskellene i koncentrationen af vand kan f.eks. skyldes forskellige mængder af salt, sukker eller andre stoffer på de to sider af membranen.

Osmose finder vi mange steder i naturen. F.eks. i planter, hvor osmose-princippet får vand til at trænge op gennem planten og nå de yderste blade. Osmose-princippet findes også i hver eneste af vores celler. Når vi sylter jordbær med sukker udnytter vi osmose-princippet. Syltetøjet rådner ikke, fordi bakterierne skrumper så de ikke kan formere sig. Vandet bevæger sig ud af bakterierne, fordi koncentrationen af vand i sukkeropløsningen er lille.