Gå til hovedindhold

Byg jeres eget elkredsløb

Strøm - HCØ - @Astra

Eleverne udvikler deres erfaringer med elektriske kredsløb ved selv at bygge elektriske kredsløb, og klassekammeraterne gætter på, hvad der sker i kredsløbet.

Teknologi eller teknisk udstyr der bruges i forsøget

Glødepæren er en analog lav-teknologi. En metaltråd varmes op til temperaturer, der er så høje, at metaltråden begynder at udsende lys.

Andet teknologi eller teknisk udstyr der bruges i forsøget er et batteri og ledninger.

Inspiration til variable du kan arbejde med i forsøget

Prøv at placere din afbryder forskellige steder i kredsløbet. Din variabel er placeringen af afbryderen i kredsløbet.


Vejledning til forsøget


VIGTIGT - læs dette sikkerhedsafsnit, inden du går i gang

Gør eleverne opmærksom på, at de ikke bevidst må lave en kortslutning i deres kredsløb, da ledning og batteri bliver meget varmt.

Materialer du skal bruge

 • 8 miniledninger
 • En afbryder
 • Et A-batteri i holder
 • 2 pærer med fatning 

Aktivitetsvejledning

 1. I skal ud fra ovenstående materiale bygge et kredsløb.
 2. I skal komme med tre forslag til, hvad der sker i jeres kredsløb, når I trykker på afbryderen. Der skal være en rigtig og to forkerte svarmuligheder. 
 3. Når I har bygget kredsløbet og kommet med jeres forslag, skal de andre grupper i klassen gætte på, hvilken der er den rigtige.
 4. Derefter viser I dem, hvad der sker, når I trykker på afbryderen. 
 5. Byg jeres kredsløb, så det bliver rigtig svært for de andre grupper at gætte, hvad der sker.

  Dataopsamling

  Lav en tegning af jeres kredsløb. Prøv at give en forklaring på hvad der sker i kredsløbet, når I trykker på afbryderen. Søg gerne informationer i jeres fagbøger eller på nettet.

  Afslutningen kan forberedes som en lille konkurrence, hvor eleverne går rundt og forudser/gætter på, hvad der sker i hinandens kredsløb, uden at de må trykke på afbryderen.

  Faglig forklaring

  I et simpelt seriekredsløb med et batteri, to pærer og en afbryder kunne forslaget til tre svarmuligheder være:

  Hvad sker der når afbryderen trykkes ned:

  1.Begge pærer lyser    (rigtigt svar)

  2.Den ene pære lyser

  3.Ingen pærer lyser

  Strømmen i elektriske kredsløb kan forudsiges ved hjælp af Kirchhoffs love.

  Eksempelvis vil strømmen for et kredsløb i serie være den samme over hvert element. Er elementerne derimod koblet parallelt vil strømmen fordele sig mellem elementerne. Dette kan evt. undersøges ved at benytte sig af et amperemeter.

  Interessante links

  Kirchhoffs love