Gå til hovedindhold

Lad eleverne lave undersøgelser hjemmefra

I COVID-19 tiden er det relevant for naturfagsundervisningen, at eleverne får mulighed for at gennemføre undersøgelser derhjemme, med 'fjernundervisning' eller instruktionsvideoer til at støtte og vejlede eleverne. Find tips til hvordan du kan iscenesætte sådan en undervisning, og en liste over undersøgelser eleverne selv kan gennemføre der hjemme.

 

Tips til hvordan du kan benytte undersøgelserne til hjemmeundervisning

 

Video og faglige pointer

Mange af undersøgelserne i testoteket er ledsaget af en video. I flere af disse videoer er  faglige læringspointer præsenteret løbende gennem videoen. Lad eleverne se videoen derhjemme, og bed dem om at notere læringspointerne. Efterfølgende skal eleverne arbejde videre med de faglige læringspointer i undersøgelsen, hvor de uddyber den faglige forklaring - enten i en lille rapport eller i et kort videoklip, de optager. 

Et godt eksempel på video med læringspointer er 'Lygtefiskens hemmelighed' hvor læringspointer er de faglige begreber 'oxideret' og 'katalysator'.

Video og variable

I alle undersøgelser præsenterer vi inspiration til variable, der kan benyttes. Lad eleverne se videoen til undersøgelsen, og lad dem derefter selv finde på en variabel de vil bruge. Hvis de ikke selv kan finde på en ny variabel, kan de lade sig inspire af de variable vi præsenterer i 'variabel' boksen.

Eleverne laver derefter et kort oplæg, hvor de præsenterer deres variable, og deres naturfaglige spørgsmål og deres hypotese - hvad tror de sker, hvis de ændrer på den variable, de har fundet på?

Arbejdsark til at arbejde med variable findes her.

Et godt eksempel på en undersøgelse, hvor det er relevant at arbejde med variable er 'Hold varmen på vandet', hvor eleverne kan arbejde med flere typer af isoleringsmateriale som variable.

Undersøgelser eleverne kan lave der hjemme

Enkelte af undersøgelser forudsætter materialer eleverne nemt kan finde i hjemmet, og er samtidig sikre for eleven at gennemføre. Vi har udvalgt nogle af disse undersøgelser i listen herunder. Hvis eleverne selv gennemfører undersøgelsen derhjemme, kan de lave en video, hvor de præsenterer undersøgelsen og dens resultat, eller de kan benytte variable, som vi beskriver det ovenfor. 

Du kan finde alle testotekundersøgelser på menupunktet 'Søg i alle forsøg'.