Gå til hovedindhold

Lav forsøg derhjemme

I COVID-19 tiden er det relevant for naturfagsundervisningen, at eleverne får mulighed for at gennemføre forsøg og undersøgelser derhjemme, med 'fjernundervisning' eller instruktionsvideoer til at støtte og vejlede eleverne. Forsøg fra testotekportalen kan hjælpe med dette.

 

Tips til hvordan du kan benytte forsøgene til hjemmeundervisning

 

Video og faglige pointer

Mange af forsøgene i testoteket er ledsaget af en video. I flere af disse videoer er  faglige læringspointer præsenteret løbende gennem videoen. Lad eleverne se videoen derhjemme, og bed dem om at notere læringspointerne. Efterfølgende skal eleverne arbejde videre med de faglige læringspointer i forsøget, hvor de uddyber den faglige forklaring - enten i en lille rapport eller i et kort videoklip, de optager. 

Et godt eksempel på video med læringspointer er 'Lygtefiskens hemmelighed' hvor læringspointer er de faglige begreber 'oxideret' og 'katalysator'.

Video og variable

I alle forsøg præsenterer vi inspiration til variable, der kan benyttes i forsøget. Lad eleverne se videoen til forsøget, og lad dem derefter selv finde på en variabel de kan bruge i forsøget. Hvis de ikke selv kan finde på en ny variabel, kan de lade sig inspire af de variable vi præsenterer i 'variabel' boksen.

Eleverne laver derefter et kort oplæg, hvor de præsenterer deres variable, og deres naturfaglige spørgsmål og deres hypotese - hvad tror de sker, hvis de ændrer på den variable, de har fundet på?

Arbejdsark til at arbejde med variable findes her.

Et godt eksempel på et forsøg, hvor det er relevant at arbejde med variable er 'Hold varmen på vandet', hvor eleverne kan arbejde med flere typer af isoleringsmateriale som variable.

Forsøg eleverne kan lave der hjemme

Enkelte af forsøgene forudsætter materialer eleverne nemt kan finde i hjemmet, og er samtidig sikre for eleven at gennemføre. Vi har udvalgt nogle af disse forsøg i listen herunder. Hvis eleverne selv gennemfører forsøget derhjemme, kan de lave en video, hvor de præsenterer forsøget og deres resultat, eller de kan benytte variable, som vi beskriver det ovenfor. 

Du kan finde alle testotekforsøg og filtre du akn søge efter på menupunktet 'Søg i alle forsøg'.