Erkendelse 5

Alt liv har udviklet sig gennem evolution

Livet har udviklet sig fra en simpel begyndelse til den kompleksitet, vi finder i den levende natur omkring os i dag. Evolution betyder forandring over tid. Biologisk evolution er en proces, der bygger på arvelighed og naturlig selektion. Viden om evolution hjælper os til at forstå livets historie og sammenhænge i naturen.

I filmen ovenover er Vera en tur på Zoologisk Museum, hvor hun hører om variation mellem arterne, evolution, mutationer og naturlig selektion. Filmen er udlånt fra og produceret af Videnskabsår 22.

Til filmen knytter sig en lærervejledning, hvor du bl.a finder en faglig guide og inspiration til undervisningsmoduler. Find lærervejledningen her:

Lærervejledning erkendelse 5

Rammesæt fortællingen om begreberne, når eleverne ser filmen og rul begreberne endnu mere ud med de testoteket undersøgelser, vi har foreslået herunder. Saml til sidst op ved at lade eleverne lave en model af en tidslinie, hvor store evolutionære nedslag er illustreret.

Testotek-undersøgelser, der passer til erkendelsen

  • Vertebrater er et af de store nedslag i evolutionen, udviklingen af et indre skelet. Hvad er knogler og skelet?
  • Sanserne har udviklet sig ekstremt gennem evolutionen og der er mange eksempler på sanser hos dyr. Eleverne arbejder med menneskets sanser.
  • Ægget er et andet af de store nedslag i evolutionen. Og der er stor forskel på fiskeæg, paddeæg og æg fra fugle. Eleverne arbejder med hønseæg. 
  • Bjørnedyr er seje små organismer. Få fortællingen om hvor langt tilbage i evolutionen de opstod, og hvad rækker m.m. er.

 

Se også undersøgelserne i boksene nedenfor.

astra girl
Bjørnedyr er en lille sejlivet organisme, der lever i mos. Få tips til, hvordan du helt sikkert kan finde et bjørnedyr og observere det i et mikroskop.
Ægget er et af de mest geniale opfindelser, som naturen har fundet på. Det oplever I i denne observation.
Mennesket har fem sanser, og vores vigtigste sans er synssansen. I dette eksperiment skal I teste jeres egne sanser. Hvilke fungerer bedst i hvilken sammenhæng?
Vores skelet består af i alt 206 knogler. I denne observation skal I arbejde med kyllingeknogler og undersøge, hvad en knogle består af.

Find flere aktiviteter

astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Tilmeld dig til Astras nyhedsbrev og få løbende inspiration og ny viden til din undervisning i naturfag og de naturvidenskabelige fagområder. 

Skip to content