Erkendelse 3

Jordens ressourcer er konstante og indgår i et system

Befolkningsvæksten og krav til stigende velstand gør, at vores energi-, råstof- og fødevareforbrug stiger år for år. Jorden har en begrænset mængde råstoffer, hvilket betyder, at vi løber tør for dem, hvis vi ikke sørger for, at de bliver genbrugt. Hvis vores ressourcer ikke genbruges, men i stedet ender i naturen, kan de samtidigt have en lang række skadelige effekter på naturens kredsløb.

I filmen ovenover er Salam på Experimentarium. Her får han fortællingen om kulstofkredsløbet, fotosyntese og fossile brændstoffer. Filmen er udlånt fra og produceret af Videnskabsår 22.

Til filmen knytter sig en lærervejledning, hvor du bl.a finder en faglig guide og inspiration til undervisningsmoduler. Find lærervejledningen her:

Lærervejledning erkendelse 3

Rammesæt fortællingen om de fem begreber, når eleverne ser filmen og rul begreberne endnu mere ud med de testoteket undersøgelser vi har foreslået herunder. Saml til sidst op ved at lade eleverne lave en model af kulstofkredsløbet og fotosyntesen.

Testotek-undersøgelser, der passer til erkendelsen

Se også undersøgelserne i boksene nedenfor.

astra girl
CO₂
Vi respirerer (trækker vejret), når vi skal skabe energi til vores livsprocesser. I respirationsprocessen er et slutprodukt CO₂. Dette CO₂ kan I måle i jeres udåndingsluft.
Solceller og energi
I dette illustrationsforsøg vises det, hvordan solcelleenergi kan oplagres som potentiel energi, der efterfølgende kan frigøres og benyttes som elektrisk energi.
©Classroom kids/6PA/MAXPPP ; écolier,enseignante,apprentissage,plante,regarder,végétal,flore,professeur,prof,institutrice,regardant,regarde,regardent,plantes,végétaux,écoliers,enseignantes,enfant,garcon,femme,deux personnes,européen du nord,préadolescent,femme d'age moyen,éducation,science,perplexité,botanique,spécimen,bocal,eau,classe,école,école élémentaire,intérieur,jour,toucher,assis,complice,apprendre,scruter,froncer les sourcils,plisser les yeux,perplexe,relever,à l'intérieur,de face,vue partielle,tete et épaules,point au premier plan,image couleur,10 ou 11 ans,35-40 ans,salle de classe,école primaire,deux personnages,caucasien,préado,sourcils froncés,plan poitrine,image en couleur,touchant,enfants,femmes,eaux,bocaux,classes,écoles,écoles élémentaires,écoles primaires,complices,sciences,caucasiens,caucasienne,caucasiennes,apprenant,scrutant,préadolescents,préados,froncant les sourcils,plissant les yeux,perplexes,relevant,femmes d'age moyen,images couleur,spécimens,éduquer,salles de classe,apprend,apprennent,images en couleur,garçon,trentenaires,trentenaire,la trentaine,35 ans,40 ans,une trentaine d'années,35,40,face,elementary student,teacher,learning,plant,looking,child,boy,woman,two people,northern european ethnicity,preteen boy,mid-adult woman,education,science,perplexity,botany,specimen,jar,water,classroom,school,elementary school,indoors,day,touching,sitting,together,scrutinizing,furrowing brow,squinting,perplexed,holding up,inside of,front view,cropped,head and shoulders,focus on foreground,color image,10-11 years,35-40 years,kid,kids,caucasian,knitting brow,part of,partial view,plants,elementary students,teachers,children,boys,women,waters,jars,classrooms,schools,elementary schools,caucasians,preteens,furrowing brows,color images,specimens,schoolchild,primary school,sciences,two persons,two individuals,white ethnicity,interior,daytime,tween,foreground in focus,puzzlement,puzzled,botanical,scrutinising,colour image,scho
Undersøg, hvad lys og mørke betyder for fotosyntese, om der er forskel på fotosyntesen i forskellige blade og få en forståelse for, hvorfor træer og planter er meget vigtige for dig som menneske.
Svævende sæbebobler
CO2 er en tung gas - så tung, at sædebobler kan svæve på den. Her kan du få sæbebobler til at hoppe og svæve på et lag af CO2.
Vindmølle
Det danske klima gør vindenergi til en af de mest oplagte vedvarende energikilder. I dette forsøg skal du bygge din egen vindmølle.
Planter har brug for lys
I dette forsøg vil du få et indblik i, hvad der sker med plantefrø og planter, der ikke får lys. Du bliver derfor også klogere på fotosyntese.
Byg din egen solovn
Kan man udnytte solens energi til at tilberede mad? I denne undersøgelse skal du lave en ovn, der ikke bruger elektricitet, men i stedet udnytter solens energi.

Find flere aktiviteter

astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Tilmeld dig til Astras nyhedsbrev og få løbende inspiration og ny viden til din undervisning i naturfag og de naturvidenskabelige fagområder.