Erkendelse 1

Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt

Kan man betragte mennesket og naturen hver for sig? Ikke hvis man skal forstå, hvordan begge dele udvikler sig. Hjælp dine elever til at forstå samspillet mellem natur, mennesker og samfund.

I filmen ovenover er eleverne med Vera og Salam på Den Blå Planet, hvor de hører mere om næringsstofudledelse og klimaforandringer. Filmen er udlånt fra og produceret af Videnskabsår 22.

Til filmen knytter sig en lærervejledning, hvor du bl.a finder en faglig guide og inspiration til undervisningsmoduler. Find lærervejledningen her:

Lærervejledning erkendelse 1

Rammesæt fortællingen om de to begreber, når eleverne ser filmen og rul begreberne endnu mere ud med de Testoteket-undersøgelser, vi har foreslået herunder. Saml til sidst op ved at lade eleverne lave en model af nitrat-kredsløbet.

Testotek-undersøgelser, der passer til erkendelsen

  
Se også undersøgelserne i boksene nedenfor.

astra girl
I dette eksperiment demonstreres det, hvordan almindeligt sand kan bruges til at rense mudret vand.
Nogle gasser kan virke isolerende. I undersøgelse ser du på, hvordan CO2 er med til at forøge drivhuseffekten, fordi CO2 kan isolere. 
Undersøg drivhuseffekten og prøv at finde en forklaring på, hvordan den virker.
I denne undersøgelse skal vi fjerne farven fra en sodavand. Man kunne nærmest sige, at man 'renser' sodavanden.
Når man kigger på græsplænen i haven, er der næsten altid mos. Hvordan kan man fjerne mosset fra en græsplæne uden også at fjerne græsset?
I har sikkert hørt om atmosfæren, men kender I magnetosfæren? At jordens magnetfelt rækker langt ud i rummet og danner et usynligt beskyttende skjold.

Find flere aktiviteter

astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Tilmeld dig til Astras nyhedsbrev og få løbende inspiration og ny viden til din undervisning i naturfag og de naturvidenskabelige fagområder. 

Skip to content