Sprogliggør simulation

Formål med sprogliggørelse af simulation

Formålet med at sprogliggøre en simulation er at forberede eleven på at kunne undersøge med den. At sprogliggøre indebærer i dette tilfælde at sætte ord på simulationens daglige indhold, og hvordan man kan undersøge med den. 

astra girl

Sprogliggør fagligheden

Simulationer har det, som vi kan kalde for en iboende faglighed. Det skal forstås som en faglig viden ofte i form af årsags-virkningssammenhænge, som man kun kan få adgang til ved at eksperimentere med simulationen og observere virkningen deraf. Men for at kunne afkode den iboende faglighed har vi brug for at forstå, hvilke dele af den fysiske virkelighed, som simulationen repræsenterer. Det kan vi gøre ved at sætte ord på simulationens faglighed. 

Se videoen herunder og læs nedenstående tabel for at få forslag til, hvordan fagligheden kan sprogliggøres med forskellige frihedsgrader.  

Video: Sprogliggør fagligheden

astra girl

Tabel med forskellige frihedsgrader

Struktureret (ingen elevstyring)

Guidet (en grad af elevstyring)

Åbent (stor grad af elevstyring)

Simulationen vises på smartboardet, så alle kan se den. Hver elev får udleveret et ord, som de skal koble på simulationen. De går mellem hinanden, finder en makker, viser sit ord og forklarer, hvor de mener, den passer på simulationen. De bytter ord og finder en ny makker. 

Efterfølgende viser læreren alle ordene på smartboardet. Eleverne får enten udleveret et udprint af simulation eller har den åben på computeren. De går sammen i par og kobler ordene til simulationen, hvor de mener, at ordene passer bedst. Der opsamles i plenum.

Læreren viser simulationen og påpeger, hvilket emne de arbejder med. Derefter foretages en fælles brainstorm, hvor eleverne kommer med alle de ord, som de kan komme i tanke om indenfor emnet. Derefter sættes de til at koble så mange af ordene på simulationen som muligt.

Eleverne sidder i par og skiftes til at sige en sætning, der forklarer, hvad et element i simulationen repræsenterer. Simulation vises på smartboardet imens. 

astra girl

Sprogliggør undersøgelsesmuligheder

Hvad vi kan undersøge, og hvordan vi kan designe vores undersøgelsesproces, afhænger af de undersøgelsesmuligheder, som simulationen tilbyder. Det er simulationen, der bestemmer, hvilke variabler vi kan eksperimentere med og hvilke, der kan observeres på. Derfor skal vi overveje, hvilke elementer i simulationen, der giver os mulighed for at eksperimentere (justere simulationens parametre), og hvilke elementer, der giver os mulighed for at observere virkningen af det, vi gjorde. Dette kan gøres ved at markere om simulationens elementer har eksperimentel eller observationel betydning for vores undersøgelsesproces. 

Se videoen herunder og læs nedenstående tabel for at få forslag til, hvordan undersøgelsesmulighederne kan sprogliggøres med forskellige frihedsgrader. 

Video: Undersøgelsesmuligheder

astra girl

Tabel med forskellige frihedsgrader

Struktureret (ingen elevstyring)

Guidet (en grad af elevstyring)

Åbent (stor grad af elevstyring)

Undersøgelsesmuligheder: I plenum overvejer elever og lærer sammen, hvilken betydning de enkelte elementer i simulationen har for undersøgelsesprocessen ud fra kategorierne: eksperimentel eller observationel betydning. Læreren markerer på smartboardet med farvede cirkler. 

Læreren giver eleverne en række verber, der lægger op til eksperimenter og observationer. Verber, der lægger op til eksperimenter kunne være 'justere', 'ændre', 'øge', 'formindske', 'skifte'. Verber, der lægger op til observationer kunne være 'se', 'afmåle', 'aflæse', 'registrere', 'iagttage'. Med afsæt i disse verber kategoriserer eleverne selv simulationens elementer ved at markere med farvede cirkler. 

Eleverne går sammen i par og kategoriserer simulationens elementer ud fra om den har observationel betydning eller eksperimentel betydning ved at markere med farvede cirkler. Derefter går to elevpar sammen og forhandler deres markeringsvalg. 
astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Tilmeld dig til Astras nyhedsbrev og få løbende inspiration og ny viden til din undervisning i naturfag og de naturvidenskabelige fagområder. 

Skip to content