InterLab-projektet

Formål og fokus for projektet

Formålet med InterLab-projektet har været at udvikle og identificere principper for og eksempler på, hvordan forskellige interaktive laboratorier kan anvendes som værktøj og skabe mest mulig værdi i naturfagsundervisningen for forskellige elevgrupper. 

Det primære fokus har været på at afdække undersøgelsesspørgsmål omkring didaktisk anvendelse og refleksioner ved brugen af interaktive laboratorier og omsætte disse i inspirationsmaterialer til sektoren. I den forbindelse har projektet også undersøgt, hvilke udbytter og virkninger, undervisere og elever oplever, der er forbundet med interaktive laboratorier. Til sidst har projektet også skulle afdække, hvilke forudsætninger det kræver at implementere forskellige former for interaktive laboratorier.

astra girl

Fem publikationer

Denne udgives i alt fem publikationer i InterLab-projektet:

  1. Interaktive Laboratorier, hovedrapport: Fund, oplevelser, eksempler og didaktiske overvejelser i grundskolen, på erhvervsuddannelser og i gymnasieskolen.
  2. Fem perspektiver på interlab-designs: Inspirationsmateriale, hvor fund i projektet omsættes til konkrete bud på, hvordan undervisere kan ”læse” en simulation og vurdere, om den kan anvendes til at understøtte forskellige formål.
  3. 11 pædagogiske formater: Inspirationsmateriale, hvor fund i projektet omsættes til konkrete bud på, hvordan man som underviser kan understøtte forskellige formål og aktiviteter i undervisning med interaktive laboratorier.
  4. VR-headset - vigtige overvejelser med didaktiske implikationer: Inspirationsmateriale, hvor fund i projektet omsættes til en guide til indkøb og implementering.
  5. 10 samlinger af interaktive laboratorier: Inspirationsmateriale, hvor forskellige og ofte gratis samlinger af desktoplabs, der dækker en bred vifte af naturfag og fagniveauer, gennemgås.

 

Se dette link for InterLab pædagogiske formater

Se dette link for InterLab rapport

astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Tilmeld dig til Astras nyhedsbrev og få løbende inspiration og ny viden til din undervisning i naturfag og de naturvidenskabelige fagområder. 

Skip to content