Gå til hovedindhold

Eksperimenter til Naturvidenskabsfestival

Helt nye eksperimenter til årets tema for Naturvidenskabsfestival 'Helt Vildt'

Her finder du en række helt nye eksperimenter der er udviklet specielt til temaet 'Helt vildt'.

Der er udviklet 6 nye eksperimenter, dem finder du herunder. Desuden kan du finde dem i samlingen af alle eksperimenter, hvor du også finder andre eksperimenter der kan benyttes til teamet 'Helt vildt'.

Variable

Vi vil virkelig opfordre til, I arbejder med frihedsgrader i udruldningen af eksperimenterne, for dermed at få en grad af elevstyring implementeret i arbejdet. En oplagt måde at gøre det på, er at lade eleverne selv vælge en eller flere variable i eksperimentet, og lade eleverne udarbejde det naturvidenskabelige spørgsmål og stille en hypotese på forhånd.

Hvis jeg vælger denne variabel, forventer jeg der vil ske følgende.....

Elevark til arbejdet med egen variabel finder du her.

Metodekort til arbejdet med implementering af frihedsgrader i et eksperiment finder du her

 

Nyudviklede eksperimenter til årets tema 'Helt vildt'

 

Gær, gift og modgift

Eleverne undersøger om man kan forgifte levende liv som en gærcelle. Og om gærcellen efterfølgende kan kureres med en modgift. 

Find eksperimentet 'Gær, gift og modgift'

Skjult liv

Der er liv overalt på kloden, men det er ikke altid lige nemt at se. Her leder vi efter det skjulte liv i tre biotoper, og viser hvordan I indsamler og bagefter kan observere det liv I har fundet.

Find eksperimentet 'Skjult liv'

Regnbueblomster

Alt liv har brug for vand. Alle organismer har udviklet en måde at optage og fordele vand på. Eksperimentet viser hvordan planters xylem fungerer. Kan I ændre på farven af en blomst, ved at stille den i vand med frugtfarve? Og virker alle frugtfarver ens, eller er der forskel? 

Find eksperimentet Regnbueblomster

Stressede blomster

Hvad er fototropisme og gravitropisme? Hvordan registrerer planter hvor der lys, og hvordan ved de hvilken vej de skal vokse? I dette eksperiment undersøger I, om det er lys der får blomster til at åbne og lukke sig eller om fx temperatur også har indflydelse. Og om I kan stresse planterne ved at tvinge dem til en anden døgnrytme.

Find eksperimentet Stressede blomster

Radioaktive bananer

Hvad er stråling, radioaktivitet og henfald, og hvordan hænger de sammen? Hvad er atomer, protoner, neutroner og isotoper? Og findes der radioaktivitet i al slags liv? I undersøger om I kan måle forøget radioaktivitet i en bananskræl, som et eksempel på strålig fra en levende plante.

Find eksperimentet Readioaktive bananer

Bjørnedyr

I mos kan der leve mange slags liv. Hvis I bløder det lidt op med vand, så myldrer det frem med levende organismer. Fx de helt fantastiske bjørnedyr. I undersøgelsen her går vi på jagt efter bjørnedyr i mos, og viser jer hvordan I kan komme til at observere på bjørnedyrene helt tæt på.

Find eksperimentet Bjørnedyr

 

Eksempler fra samlingen af alle eksperimenter

Herunder finder du et par eksempler fra den samlede database, der passer til 'Helt vildt'. I den samlede database kan du søge på alle eksperimenter - fag, klassetrin, emne osv. og finde endnu flere egnede eksperimenter frem.

Betingelser for liv

Eleverne arbejder med betingelser for mikroskopisk liv og perspektivere til betingelser for liv generelt. 'Er der liv på planeten'.

Fotosyntesen

Eleverne arbejder med planter og får kendskab til hvordan planter 'trækker vejret' indtager næring og vokser. Et anderledes eksperiment om fotosyntese og vækst hos planter. 'Fotosyntese'.

Eleverne arbejder med planter og lys. Kan planter vokse i andre lyskilder end sol? 'Liv og lys - dyrk karse i kunstig lys'.

Forbrændingen

Bioethanol indeholder temmelig meget energi i sine kemiske bindinger. En del af denne energi frigøres ved forbrænding. Et demostrationsforsøg - altså et læreren viser eleverne. Forbrænding af bioethanol.

Planters cellevægge

Eleverne arbejder med en model der viser hvordan planters cellevægge fungerer og hvad en plante er i stand til, netop fordi den har cellevægge. 'Hvordan kan planter bryde igennem asfalt?'

Hvad kan slå liv ihjel?

Eleverne arbejde med hvad der giftigt for liv. Hvorfor er noget giftigt for nogle typer af liv, og ikke for andre typer af liv? 'Mosdræber'.

Undersøgelser favner bredt, lær at skelne og arbejd med frihedsgrader

Vil I arbejde med undersøgelser generelt og hvad er det? Hvilke typer kan de inddeles i, fx Illustrationforsøg, Observation, Eksperiment og 'Prøv-Dig-Frem'. Hvordan implementerer I frihedsgrader i stilladseringen af arbejdet med undersøgelser, så der kommer mere elevstyring ind i undervisningen og en større grad af 'frihed', når eleverne arbejder med eksperimenter?

Så find alle vores materialer og redskaber til dette emne her.