Gå til hovedindhold

Arbejd med teknologi

Testoteket

En kort definition 

Teknologi er et middel mennesket anvender til at skabe, genskabe og udvikle sine livsbetingelser, såvel materielle som ikke-materielle livsbetingelser. 

Vi skelner mellem forskellige teknologiske hovedområder, bl.a. mekanisk teknologi, kemisk teknologi, bioteknologi og informationsteknologi, samt en række underområder, som vedrører specielle teknikker og metoder, fx svejseteknologi og genteknologi. Endvidere benyttes der et bredere udtryk som højteknologi, hvor der er tale om særlig kompliceret teknik som knytter sig til andre teknologier.

I alle forsøg på Testoteket bliver der anvendt teknologi eller teknisk udstyr. På Testoteket skelner vi mellem følgende kategorier af teknologi:

Teknisk udstyr 

Udstyr vi benytter til gennemførelse eller udførelse af opgaver, som tager udgangspunkt i naturvidenskabelige opgaver, udfordringer og målinger. 

Analog og digital teknologi

Analog er et adjektiv, der beskriver en kontinuerlig måling eller transmission af et signal. Det sidestilles tit med digitalt, hvilket er, hvordan computere/mikroprocessorer lagrer og behandler data ved hjælp af ettaller og nuller. Digital betyder ‘beskrevet med tal’. I stedet for at gemme ord, billeder og lyde som repræsentationer på medier som plastfolie eller magnetbånd, konverterer vi informationen til tal (cifre) og viser eller gemmer numrene.

Selvom vi lever i en tid kaldet "den digital tidsalder", findes der stadig mange analoge enheder. For eksempel bliver et termometer, der viser temperaturen ved hjælp af et kviksølvniveau eller en nål, betragtet som analogt, mens et, der viser temperaturen på en skærm, er digitalt.

Filtre

På Testoteket har vi i alle forsøg identificeret hvorvidt der benyttes teknisk udstyr, analogt eller digitalt teknologisk udstyr. Desuden skelner vi mellem lav- og høj teknologisk udstyr. Du kan derfor søge på fem filtre for teknologi, og dermed finde forsøg hvor der i udførelsen benyttes den nævnte teknologi:

  • Teknisk udstyr (Ex. loddeudstyr eller dissektionsudstyr)
  • Analogt lavteknologisk udstyr (Ex. klassisk termometer)
  • Analogt højteknologisk udstyr (Ex. højtaler)
  • Digitalt lavteknologisk udstyr (Ex. micro:bit og schratch)
  • Digitalt højteknologisk udstyr (Ex robot eller drone)

Kort beskrivelse af det anvendelsesorienterede

I hvert af testotekforsøgene finder du en kort beskrivelse af det anvendelsesorienterede i forbindelse med den teknologi eller det tekniske udstyr der er benyttet. Således kan du og eleverne hurtigt sætte jer ind i ‘hvad det er, det teknologiske udstyr kan’.